Breaking
05/12/2023

วันที่ (29 ธ.ค.65) ที่สถานีรถไฟจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย พ.ต.อ.เทพพิทักษ์ แสงกล้า รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ  นายพีระพงศ์  หมื่นผ่อง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ นายคมป์ สังข์วงษ์ นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทาง สัญจร ผ่านทางรถไฟ ซึ่งในวันนี้ ยังคงมีประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด ซึ่งอาศัย และทำงานอยู่ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ใช้การเดินทางผ่านทางรถไฟ ในการเดินทางกลับภูมิลำเนาอยู่เป็นจำนวนมาก โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบสิ่งของอาหารว่าง ให้กับประชาชนที่เดินทางมารอใช้บริการรถไฟ พร้อมอวยพรให้เดินทางอย่างปลอดภัย

ต่อมา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และ คณะ ได้ลงพื้นที่จุดตรวจตู้ยามบุญชัย ตำบลโพนเขวา อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ  และจุดตรวจหน้าห้างเทสโก้โลตัส ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก ซึ่งจากการตั้งข้อสังเกตคือ ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา จะมีประชาชนเดินทางสัญจรเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะ คืนวันนี้ ( 29 ธันวาคม 2565 และในวันพรุ่งนี้ ( 30 ธันวาคม 2565 ) ซึ่งหน้าที่ของจังหวัดส่วนหนึ่ง คือ การอำนวยความปลอดภัย ในการสัญจร และการป้องกันอุบัติเหตุ ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ เป็นอย่างมาก 

โดยได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2566 ขึ้น มีการประชุมเตรียมความพร้อม พร้อมทั้งทำความเข้าใจในมาตรการต่างๆ และในช่วง 7 วัน อันตราย จะมีความเข้มข้นในการปฏิบัติ โดยจะมีจุดตรวจหลัก กระจายคลอบคลุมทุกทั่วทุกพื้นที่ของจังหวัด และจุดบริการ และการติดตั้งด่านชุมชน เพื่อรองรับเรื่องความปลอดภัยทางถนน  เพราะฉะนั้น แม้จะมีประชาชนเดินทางสัญจรในช่วงนี้ เป็นจำนวนมาก แต่ตามมาตรการที่เราได้วางไว้  ตนคาดว่าจะสามารถลดจำนวนอุบัติเหตุ และจำนวนผู้เสียชีวิตในพื้นที่ได้ และให้น้อยลงกว่าทุกปี

นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต่อไปว่า  จากการลงบูรณาการ ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมตามจุดตรวจหลัก อย่างเข้มข้น ในวันนี้ จะเห็นได้ว่าหลายๆหน่วย ไม่ว่าจะเป็น ตำรวจ  ฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น ตลอดจนกลุ่ม อปพร. และจิตอาสา ซึ่งทุกหน่วยที่มาปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่ออำนวยความสะดวก ดูแลเรื่องความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน อย่างไรก็ตาม ตนฝากถึงพี่น้องประชาชน ในส่วนที่สำคัญที่สุด คือ เรื่องของด่านครอบครัว ต้องดูแลกัน โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการมึนเมา การขับขี่ยานพาหนะ ต้องเป็นไปตามกฎหมายจราจร การสวมหมวกนิรภัย การขับขี่รถด้วยความเร็ว ต้องช่วยกันดูแลตักเตือนลูกหลาน ให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง เพื่อให้ปีใหม่ในปีนี้ มีแต่ความสุขสำหรับประชาชนทุกคน

แนะนำ