Breaking
05/12/2023

วันนี้ (19 ก.ย. 66) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่เขื่อนราษีไศล อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ได้มีเจ้าหน้าที่ชลประทานทำการเปิดประตูระบายน้ำทั้ง 7 บาน โดยยกระดับบานประตูขึ้น บานละ 1.70 เมตร มีระดับน้ำหน้าเขื่อนราษีไศล วัดได้ 117.51 ม.(รทก.) มีปริมาณน้ำเก็บกัก 54.62 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 73.36 ของความจุ เพิ่มขึ้นจากมื้อวาน 0.06 เซนติเมตร

 

นายจำรัส  สวนจันทร์  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ แจ้งว่า ขณะนี้สถานการณ์น้ำยังไม่น่าเป็นห่วง เนื่องจากอ่างเก็บน้ำ และ ลุ่มน้ำต่างๆ ยังปกติ หากเทียบกับปี 2565 ยกเว้นลำน้ำห้วยทับทัน  ซึ่งมีต้นน้ำมาจากจังหวัดสุรินทร์พบปริมาณน้ำค่อนข้างสูง จึงขอเตือนราษฎรทั้งสองฝั่งลำห้วยทับทันให้เตรียมระวัง เพราะอาจมีน้ำท่วมฉับพลันจนสร้างความเสียหายได้

 

ขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 16 แห่ง ปัจจุบันมีน้ำเกิน 100 % จำนวน 10 แห่ง อยู่ระหว่าง 80 ถึง 99 % จำนวน 3 แห่ง และ น้อยกว่า 80 % จำนวน 3 แห่ง  ซึ่งอ่างเก็บน้ำทั้ง 16 แห่งนั้นเก็บกักได้ 208.34 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันเก็บกักได้ 195.07  ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 93.63%  ถือว่าต่ำกว่าปี 2565

แนะนำ