Breaking
05/12/2023

วันนี้ (25 ส.ค. 66) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลซำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เดิน-วิ่ง ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ อบต.ซำ ครั้งที่ 3 โดยหัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องประชาชน นักเรียนนักศึกษา ในพื้นที่ อบต.ซำ จำนวนกว่า 500 คน ร่วมกิจกรรม ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร และร่วมกันปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้าแฝก และปล่อยพันธ์ปลาลงสู่คลองส่งน้ำร่องซำ โครงการปิดทองหลังพระ บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 2 ต.ซำ อ.เมือง เพื่อลงสู่ลำห้วยแฮดต่อไป

 

นางสาววราลักษณ์ จำปาขีด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซำ กล่าวว่า โครงการ เดิน-วิ่ง ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติฯ อบต.ซำ ร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 เพื่อพัฒนาเพิ่มพื้นที่สีเขียว อนุรักษ์และขยายพันธ์ปลา ส่งเสริมการออกกำลังกายพัฒนาสุขภาพอนามัยทรัพยากรบุคคล

 

นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุนต่อยอดโครงการซ่อมแซ่มเสริมศักยภาพแหล่งน้ำขนาดเล็ก คลองส่งน้ำร่องซำ บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 2 ต.ซำ โครงการปิดทองหลังพระ ได้ส่งมอบโครงการให้ อบต.ซำ เป็นทรัพย์สินในการบำรุงรักษา และวางแผนต่อยอดกิจกรรมพัฒนาอาชีพให้ราษฏรที่ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำ ทั้งการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ และตามภูมิสังคม เพื่อให้เกิดประโยชน์จากโครงการอย่างต่อเนื่อง

แนะนำ