ศรีสะเกษบวงสรวงท้าวเวสสุวรรณ ครั้งแรก 56 ปี หน้าวิหารหลวงพ่อโต

ศรีสะเกษบวงสรวงท้าวเวสสุวรรณ ครั้งแรก 56 ปี หน้าวิหารหลวงพ่อโต

วันนี้ (29 .. 66)  นายนพ พงษ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนสราชการ และประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษร่วมพิธีบวงสรวงท้าวเวสสุวรรณมหาราชา และพระอินทร์ สีรุ้ง หน้าพระวิหารหลวงพ่อโต พระคู่เมืองศรีสะเกษ ที่มีอายุกว่าพันปี โดยมีบัณฑิตพราหมณ์ จาก 22 อำเภอ ร่วมนำประกอบพิธี วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง .เมือง .ศรีสะเกษ

ท้าวเวสสุวรรณ ได้มีการก่อสร้างขึ้น ภายหลังจากที่ก่อสร้างพระอุโบสถครอบองค์หลวงพ่อโต ในปี..2510 และเมื่อสร้างเสร็จก็ได้ประกอบพิธีบวงสรวงองค์ท้าวเวสสุวรรณ องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในสมัยนั้น โดยสูง 6.59 เมตร พร้อมกับลงสีรุ้งสลับอย่างวิจิตรสวยงามประดิษฐานไว้ด้านช้าย และสร้างองค์พระอินทร์ ประดิษฐานไว้ด้านขวา ก่อนทางเดินเข้าประตูพระอุโบสถองค์หลวงพ่อโต