พระครูโกศลสิกขกิจทุ่ม 1.2 ล้านสร้างอาคารหอประชุมให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

พระครูโกศลสิกขกิจทุ่ม 1.2 ล้านสร้างอาคารหอประชุมให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ พระวินัยเมธี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธ.) และพระครูโกศลสิกขกิจหรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ.) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ได้ไปประกอบพิธีมอบอาคารหอประชุมให้กับ ดร.อุดมศักดิ์  เพชรผา ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งอาคารหอประชุมแห่งนี้ มูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา ได้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อมอบให้กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษไว้ใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของ จ.ศรีสะเกษ 

โดยเป็นอาคารกว้างประมาณ 15 เมตร ยาวประมาณ 15 เมตร ภายในอาคารหอประชุมมีการประดับตกแต่งผ้าม่านอย่างสวยงาม และติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่จำนวน 2 เครื่อง สามารถปรับอากาศภายในอาคารหอประชุมได้อย่างเย็นฉ่ำ และมีการปรับสภาพภูมิทัศน์โดยรอบอาคารอย่างสวยงาม ซึ่งพระวินัยเมธี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ ได้ประกอบพิธีทางศาสนา จากนั้น ได้ทำการเจิมป้ายสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ด้าน พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม ได้นำเอาผ้ายันต์หลวงปู่สรวงเทวดาเดินดิน มามอบให้ ดร.อุดมศักดิ์ เพชรผา และมอบวัตถุมงคลหลวงปู่สรวงเทวดาเดินดิน รุ่นเศรษฐีอุดมทรัพย์ ให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย

พระครูโกศลสิกขกิจหรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ.) และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ดร.อุดมศักดิ์  เพชรผา ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ไปขอความอนุเคราะห์สนับสนุนในการก่อสร้างอาคารหอประชุมแห่งนี้ เนื่องจากว่า สำนักงานไม่มีสถานที่ในการจัดประชุมข้าราชการ อาตมาภาพจึงได้ให้ความอนุเคราะห์โดยใช้เงินในการก่อสร้าง จำนวน 1.2 ล้านบาทเศษ ใช้เวลาในการก่อสร้าง 2 เดือนเศษ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษได้ใช้หอประชุมแห่งนี้ในการปฏิบัติราชการด้านการศึกษาได้อย่างเต็มที่ต่อไป

 

ดร.อุดมศักดิ์  เพชรผา ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ตนต้องขอกราบขอบพระคุณ พระครูโกศลสิกขกิจหรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา ที่ได้ให้ความเมตตาในการจัดสร้างอาคารหอประชุมแห่งนี้มอบให้กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งจะได้ใช้ประโยชน์ในการจัดประชุม กศจ. อกศจ. และประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ เพื่อจะได้เป็นการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเต็มที่ต่อไป

พระวินัยเมธี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธ.) กล่าวว่า อาตมาภาพต้องขออนุโมทนาบุญกับ พระครูโกศลสิกขกิจหรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา ที่ได้อนุเคราะห์สนับสนุนในการจัดสร้างอาคารหอประชุมแห่งนี้ ซึ่ง ดร.อุดมศักดิ์ เพชรผา ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ย้ายกลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ จำเป็นต้องใช้อาคารหอประชุมเพื่อที่จะได้เร่งรัดการทำงานด้านการศึกษาของ จ.ศรีสะเกษให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมต่อไป