ผวจ.ศรีสะเกษ แจ้งเตือน 14 – 17 ก.พ. มีพายุ ฟ้าผ่า ลมแรง


ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ห่วงใยประชาชน พร้อมแจ้งเตือนทุกภาคส่วน เตรียมพร้อมรับมือ ฝนตกหนัก ภัยหนาว และวาตภัย ซึ่งอาจเกิดขึ้นในห้วง 14-17 ก.พ. นี้

 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จากการที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่ 1 (47/2566) ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 05.00 น. แจ้งว่า ในช่วงวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2566 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อน ทำให้ประเทศไทยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าในระยะแรก โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส ซึ่งถือว่าเป็นสาธารณภัยรอบด้าน ทั้ง วาตภัย ภัยหนาว และฝนตกหนัก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่

 

นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ต่อไปว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ป้องกัน รับมือ ลดผลกระทบ และสร้างการรับรู้ของประชาชนจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และวาตภัย ในบางพื้นที่ ในช่วงวันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 ตนจึงได้สั่งการให้ส่วนราชการ อำเภอ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนประชาชนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้น

 

โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ตลอดจนให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร และผู้บริหารท้องถิ่น แจ้งเตือนราษฎรในหมู่บ้านทราบ ผ่านหอกระจายข่าวหรืออุปกรณ์เตือนภัย และเตรียมพร้อมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ยานพาหนะ เครื่องจักรกลกู้ภัย รวมทั้งบุคลากรให้พร้อมเข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ตลอด ๒๔ ชั่วโมง