Breaking
05/12/2023

วันนี้ (25 ส.ค. 66) นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาล Sound of Sisaket 2023: ซาวสีเกด 2566 งานดนตรี ศิลปะ และงานสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2566 ณ ย่านวงเวียนแม่ศรี ถนนราชการรถไฟ 1 จังหวัดศรีสะเกษ

นายรัฐวิทย์ อังคสกุลเกียรติ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับเทศบาลเมืองศรีสะเกษ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีการ MOU ความร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปรับมุมมืดให้เป็นมุมสว่าง เปลี่ยนพื้นที่ว่างให้ถูกใช้ประโยชน์ สร้างพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงออกและส่งต่อความสามารถอย่างสร้างสรรค์และเปิดกว้าง

โดยมีเครือข่ายกลุ่มศิลปิน นักสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมดนตรีของจังหวัดศรีสะเกษ และนักร้องศิลปินที่มีชื่อเสียง มากกว่า 20 ค่ายเพลง รวมทั้งศิลปินอิสระอีกมากมายงานดนตรี ศิลปะ และงานสร้างสรรค์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้จังหวัดศรีสะเกษต่อไป

แนะนำ