Breaking
05/12/2023

วันนี้ (29 ธ.ค.65) พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง ต.ทุ่งไชย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ และมอบบ้านจำนวน 2 หลัง พร้อมกับผ้าห่มกันหนาวให้กับชาวบ้านผู้ยากไร้ โดยมีนายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยส่วนราชการ และประชาชนร่วมในพิธี

โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง เป็นโรงเรียนขนาดเล็กตั้งอยู่ในพื้นที่ชนบท ปัจจุบันมีเด็กนักเรียน จำนวน 36 คน มีครูจำนวน 6 คน สถานที่การเรียนการสอนเป็นอาคารหลังเก่า ที่ประสบกับปัญหาอุทกภัยมาโดยตลอด ทำให้โครงสร้างอาคารหลังเก่าได้รับความเสียหาย

อาคารเรียนหลังใหม่มีขนาดโครงสร้าง 2 ชั้น กว้าง 9 เมตร ยาว 54 เมตร งบประมาณในการก่อสร้าง และพัฒนาวัสดุอุปกรณ์การเรียนพิเศษ จำนวนประมาณ 10 ล้านบาท ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 1 ปี 8 เดือน โดยได้รับความอุปถัมภ์จากมูลนิธิบุญพระศาสนาสงเคราะห์

แนะนำ