Breaking
05/12/2023

สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่าง เฉลิมพระเกียรติ พระพันปีหลวง

วันนี้ (8 ส.ค. 66) ที่พระวิหารหลวงพ่อโต วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ พระครูสิริปริยัติการ รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่แม่ดีเด่น ประจำปี 2566 โดยมีนายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอ ทั้ง 22 อำเภอ ร่วมในพิธี

นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ภาคีเครือข่ายวัฒนธรรมทุกระดับ ตลอดจนภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 และพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น ประจำปี 2566

ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 เพื่อส่งเสริมและยกย่องแม่ดีเด่น บุคคลต้นแบบของครอบครัว และทำคุณประโยชน์ด้านศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อใช้มิติทางวัฒนธรรมเป็นตัวเชื่อมความรัก ความสามัคคี และความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ และเพื่อสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ด้วยพลังการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทางวัฒนธรรม

โดยในปีนี้ได้พิจารณาคัดเลือกแม่ตัวอย่างดีเด่น จำนวน 22 คน จากทั้ง 22 อำเภอ เพื่อรับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ซึ่งแม่ตัวอย่างดีเด่นทุกคน ต่างทำหน้าที่ความเป็นแม่อย่างดีที่สุด ตามกำลังความสามารถของแต่ละคน จึงได้รับคัดเลือก ยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่างดีเด่นให้ปรากฏในสังคมต่อไป

แนะนำ