ศรีสะเกษจัดกิจกรรมเครือข่าย จป.เข้มแข็ง ร่วมใจสร้างความปลอดภัย

ศรีสะเกษจัดกิจกรรมเครือข่าย จป.เข้มแข็ง ร่วมใจสร้างความปลอดภัย

วันนี้ (9 พ.ย. 66) ที่หอประชุมพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นายธาตรี สิริรุ่งวนิช ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดกิจกรรม วัน จป. 12 พฤศจิกายน ประจำปี 2566 “เครือข่าย จป. เข้มแข็ง ร่วมใจสร้างความปลอดภัยอย่างยังยืน ลดอุบัติเหตุ ลดอุบัติภัย สร้างความปลอดภัยทางถนน” และมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ และระดับจังหวัด จำนวน 23 แห่ง มอบเกียรติบัตรสถานศึกษาปลอดภัย จำนวน 73 แห่ง มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน จำนวน 7 แห่ง มอบเกียรติบัตรมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ประจำปี 2566 จำนวน 17 แห่ง มอบเกียรติบัตรโครงการโรงงานสีขาว จำนวน 13 แห่ง และมอบเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการร่วมใจให้โอกาสผู้เสพผู้ผู้ติดยาเสพติด จำนวน 1 แห่ง ณ หอประชุมพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

นางรังสินี บุญทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นการเชิดซูเกียรติและตระหนักถึง ความสำคัญของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน สำนักงานสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงานจังหวัดศรีสะเกษ และแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) และหน่วยงานภาคีเครือข่าย จึงจัดกิจกรรม วัน จป. 12 พฤศจิกายน ประจำปี 2566 สร้างความปลอดภัยทางถนน เพื่อสานพลังและสร้างเครือข่าย ความปลอดภัยในการทำงานและความปลอดภัยทุกภาคส่วน

โดยมีกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การการเสวนา หัวข้อ “จังหวัดศรีสะเกษปลอดภัย ร่วมใจทุกองค์กร การจัดบูธนิทรรศการด้านความปลอดภัยของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และสถานประกอบกิจการ การสาธิต การขับขี่ปลอดภัย การดับเพลิงขั้นต้น การฝึกปฏิบัติฟื้นคืนชีพ CPR” การสาธิต “การทำงาน ขึ้นปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า และการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุลงจากเสาไฟฟ้า