“ปรับสวนยาง” ทำเกษตรพอเพียง” สร้างรายได้เสริม

“ปรับสวนยาง” ทำเกษตรพอเพียง” สร้างรายได้เสริม

 

วันนี้ (24 ต.ค. 65) นายสุขทัศน์ ต่างวิริยะกุล รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ การยางแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย พร้อมคณะ ได้ลงพื้น จ.ศรีสะเกษ เพื่อติดตามการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากยางพาราด้วยเทคนิคการใช้ “ฮอร์โมนเอทธิลีน” ณ ฟาร์มคุณยายสวนยางยั่งยืน บ้านทุ่งน้อย ต.โพนยาง อ.วังหิน ซึ่งเป็นสวนยางพาราแบบผสมผสาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ในการทำสวนยางพารา

 

นายสุขทัศน์ กล่าวว่า การใช้ฮอร์โมนเอทธิลีน สามารถเพิ่มผลผลิตเป็น 2 เท่าจากการกรีดยางแบบเดิม ลดจำนวนวันทำงาน และแรงงานลง เนื่องจากใช้ระบบกรีด 1 วันเว้น 2 วัน ทำให้มีเวลาในการประกอบอาชีพเสริมในสวนยาง ซึ่งปัจจุบัน การยางแห่งประเทศไทย ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่มาประยุกต์ใช้ในการทำสวนยางพารา แม้ราคายางจะตกต่ำ การทำสวนยางแบบผสมผสาน ไม่เพียงทำให้เกษตรกรชาวสวนยางอยู่รอดได้เท่านั้น แต่จะสร้างความมั่นคงในอาชีพสวนยางอย่างยั่งยืนอีกด้วย

 

ด้าน นายสมาน นวลจันทร์ อายุ 48 ปี เกษตรกรชาวสวนยาง บ้านทุ่งน้อย กล่าวว่า ตนได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวง ร.9 มาประยุกต์ใช้ในการทำสวนยางพาราโดยการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทอง เลี้ยงปลาดุก เลี้ยงกบ เลี้ยงไก่ เลี้ยงปูนา เลี้ยงโคเนื้อ เลี้ยงหนูพุก และปลูกพืชร่วมสวนยางพาราในพื้นที่ 6 ไร่ สามารถเก็บขาย มีรายได้เสริม เป็นทุนหมุนเวียนเดือนละ 13,500 บาท เพิ่มจากการขายยางพารา