ศรีสะเกษสนธิกำลังจู่โจมตรวจค้นเรือนจำ ป้องกันลักลอบนำสิ่งของต้องห้าม


วันนี้ (22 ธ.ค. 65) นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีการปล่อยแถวกองกำลังผสมร่วมปฏิบัติการตรวจค้น จู่โจม เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ ตามนโยบายของทางรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง

 

โดยเน้นในเรื่องของการป้องกัน ปราบปราม ฟื้นฟู เน้นการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเสพติด และที่สำคัญคือการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภายในเรือนจำ การมีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังไม่ให้ยาเสพติดแพร่ระบาดเป็นการตัดช่องทางการติดต่อซื้อขายและการลักลอบนำยาเสพติดเข้าภายในเรือนจำ

 

ทั้งยังเป็นการปราบปรามการกระทำผิดวินัยของผู้ต้องขังในเรือนจำ เพื่อหยุดยั้งกลุ่มขบวนการและเครือข่ายที่จะใช้เรือนจำเป็นฐานในการกระทำความผิด