ฝึกอาชีพ! เปลี่ยนผู้เสพให้เป็นคนใหม่

ฝึกอาชีพ! เปลี่ยนผู้เสพให้เป็นคนใหม่

วันนี้ (21 เม.ย.66) นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รุ่นที่ 1 จำนวน 50 คน โดยกำหนดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2566 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 

นายคมป์ สังข์วงษ์ นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ กล่าวว่า เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ติดยาเสพติด หรือผู้ผ่านการบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพทางสังคมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การศึกษา การติดตามดูแลปัญหาด้านสุขภาพ และการให้การสงเคราะห์ เพื่อให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยไม่กลับมากระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซ้ำอีก เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของสุขภาพร่างกาย และจิตใจในการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ได้รับรู้และเข้าใจถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด