ศรีสะเกษ ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ร.9


จังหวัดศรีสะเกษพร้อมใจทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89รูปถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พ่อหลวงรัชกาลที่ 9

 

วันนี้ (13 ต.ค.65) ที่บริเวณวัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และ ต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยมีตุลาการ หัวหน้าส่วนราชการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ ภาคเอกชน และประชาชนพร้อมใจร่วมทำบุญตักบาตรอย่างพร้อมเพรียง มีพระวินัยเมธี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ซึ่งตลอดการครองราชย์ 70 ปี ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพ และ ทรงพระปรีชาสามารถในการประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการ เพื่อปวงชนชาวไทยและประเทศชาติ โดยมีโครงการตามพระราชดำริมากกว่า 4,000 โครงการ เพื่อเป็นต้นแบบให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติ โดยเฉพาะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างถ้วนหน้า

สำหรับจังหวัดศรีสะเกษ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดำเนินจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยรถไฟเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2498 ในครั้งนั้นพระองค์ท่านทรงพระราชทานกระแสพระราชดำรัส ความว่า “ ได้ทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎรในจังหวัดศรีสะเกษ ว่าได้รับปัญหาอุปสรรคนานาประการในการทำมาหากิน รู้สึกเป็นห่วง และ ขอให้ทุกคนมีความมานะบากบั่น ในการหาเลี้ยงชีพ และ จะขอให้รัฐบาลเพิ่มความช่วยเหลือให้มากขึ้น ต่อแต่นี้ไป ขอให้ความแร้นแค้น จงสูญสลายจากไปจนหมดสิ้น ”นับเป็นพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ สร้างความซาบซึ้งให้กับพสกนิกรทุกหมู่เหล่าของจังหวัดศรีสะเกษอย่างหาที่สุดมิได้