Breaking
05/12/2023

 

ผวจ.ศรีสะเกษ เตือนผู้ปกครองเข้มงวดเด็กเยาวชนห้ามจุดประทัดหรือดอกไม้เพลิงห้วงเทศกาลลอยกระทงพร้อมกำชับทุกอำเภอเข้มงวดตรวจสอบร้านค้าอย่าจำหน่ายให้เด็กและเยาวชน

 

วันนี้ (21 พ.ย.66) งวดเข้ามาทุกขณะกับงานเทศกาลลอยกระทง ซึ่งหมู่บ้านชุมชนต่างๆ ตลอดจนวัดใหญ่ๆ ได้เตรียมจัดงานสืบสานวันลอยกระทงเพื่อขอขมาพระแม่คงคา ซึ่งที่ผ่านมามักจะพบเด็กและเยาวชน ต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา เนื่องจากจุดประทัดและดอกไม้ไฟ จนได้รับอันตรายบริเวณใบหน้า มือ และ ดวงตา บางรายบาดเจ็บถึงขั้นรุนแรง ทำให้เกิดเลือดคั่งในดวงตา หรือ กระจกตาฉีกขาด

  

นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัด (สคบ.) ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด บูรณราการฝ่ายปกครองทุกอำเภอและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการร้านค้าในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล และ ขอความร่วมมืออย่าจำหน่ายพลุ ประทัด และ ดอกไม้ไฟ ให้เด็กและเยาวชนในห้วงเทศกาลลอยกระทงที่จะถึงนี้ เพราะอาจเป็นอันตรายหรือสร้างผลกระทบต่อผู้อื่นได้ ซึ่งถือว่ามีความผิดเป็นคดีอาญา       

     

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอให้ผู้ปกครองได้เข้มงวดบุตรหลาน ไม่ให้เล่นหรือจุดพลุจุดประทัด หรือ ดอกไม้ไฟเล่น เพราะเสี่ยงเกิดอันตรายทั้งตนเองและผู้อื่น  โดยเฉพาะห้วงเทศกาลลอยกระทงขอให้มีการสืบสานวิถีวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามอย่างมีความสุขและปลอดภัย สอดรับศรีสะเกษเมืองปลอดภัยตลอดทั้งปี  ขอให้ผู้ปกครองได้ตระหนักและเข้มงวดบุตรหลานตนเองอย่างเคร่งครัด เพราะการสร้างความเดือดร้อนหรืออันตรายแก่ผู้อื่น มีโทษทางอาญา

แนะนำ