Breaking
05/12/2023

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จัดงานมหกรรม “ศรีสะเกษเมืองสมุนไพร” เพื่อประชาสัมพันธ์ การสร้างมูลค่าเพิ่มสมุนไพรคุณภาพ อย่างครบวงจร

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 7 กันยายน 2566 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี หน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มหกรรม “ศรีสะเกษเมืองสมุนไพร” ซึ่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จัดขึ้น มีหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี นายศรีไพร ทองนิมิตร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงาน

นายศรีไพร ทองนิมิตร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า การจัดงาน ศรีสะเกษเมืองสมุนไพร ขึ้นครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการจัดงานคือ เพื่อประชาสัมพันธ์ การสร้าง มูลค่าเพิ่มสมุนไพรคุณภาพ อย่างครบวงจร ในพืชสมุนไพร โดยเฉพาะสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ 9 ชนิดประกอบด้วย มะขามป้อม ฟ้าทะลายโจร ขมิ้นชัน ไพล ขิง หอมแดง กระเทียม ข่า และพริก ทั้งในส่วนการปลูก การผลิตอย่างมีคุณภาพและสร้างมูลค่า การนำมาใช้ในระบบ บริการสุขภาพ และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรในภาคเอกชน หรือการตลาดออนไลน์ทั้งนี้ ยังได้มีการบูรณาการร่วมกับ ศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเกษตรจังหวัด ศรีสะเกษ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ เชื่อมโยงการตลาดพืชสมุนไพร ทั้งห่วงโซ่คุณค่า และยกระดับแพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน จังหวัดศรีสะเกษ ให้มีอัตลักษณ์อีกด้วย

ด้านนางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษมีจุดแข็งคือ มีศักยภาพในการทำการเกษตรที่มีผลิตภาพสูง มีพื้นที่ เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจซึ่งเป็นอาชีพหลักแก่ประชาชน มีการส่งเสริมภาคการเกษตร ทำเกษตรกรรมให้ได้มาตรฐาน มีการบูรณาการผ่านรูปแบบภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีความพร้อมด้านปัจจัยการผลิตคือ แหล่งปลูกสมุนไพรคุณภาพ แหล่งผลิตยาสมุนไพรคือโรงงานผลิตยาสมุนไพรโรงพยาบาลห้วยทับทัน มีบริษัทผู้ผลิตอาหาร ยา เครื่องดื่ม และเครื่องสำอางจากสมุนไพร อาทิเช่น บริษัทดีมาฟูดส์ บริษัทปัจจัยชีวี เป็นต้น และยังมีวิถีชุมชน ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ และมีศักยภาพ

แนะนำ