Breaking
05/12/2023

วันที่ (12 ส.ค. 66) เวลา 07.00 น. ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลาง .ศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้าประชาชน นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

เวลา 10.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้นำพลังจิตอาสาราษฏร์รัฐประชาชนร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบวัดพันทา ต.โพธิ์ อ.เมืองศรีสะเกษ เก็บเศษใบไม้นำไปทำปุ๋ยอินทรีย์ การตัดตกแต่งกิ่งไม้ การร่วมกันทาสี และทำความสะอาดกำแพงวัดโดยรอบ การทาสีเครื่องหมายจราจรภายในวัด ตลอดจนร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ห้มีความระเบียบสะอาดสวยงาม  

เวลา 19.19 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นักเรียนนักศึกษา และประชาชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกันประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มทองพานพุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 

แนะนำ