ศรีสะเกษจัดงานรากวัฒนธรรมของดีบ้านฉัน โชว์ศิลปวัฒนธรรมคน 4 เผ่า


สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ จัดงานรากวัฒนธรรมของดีบ้านฉันโชว์ศิลปวัฒนธรรมคน 4 เผ่าภายในงานดอกลำดวนบานสืบสานประเพณี 4 เผ่าไทศรีสะเกษประจำปี 2566     

  

วันนี้ (8 มี.ค.66)  นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต  รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานเปิดงานมหกรรมรากวัฒนธรรม “ ของดีบ้านฉัน ”  ภายในงานดอกลำดวนบานสืบสานประเพณี 4 เผ่าไทศรีสะเกษ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 8 -12 มีนาคม 2566  บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ  สวนสมเด็จย่าแห่งแรกของประเทศไทย  ซึ่งมีต้นลำดวนเก่าแก่กว่า 55,000.- ต้น  กำลังออกดอกเบ่งบานส่งกลิ่นหอมหวนตลอดทั้งวัน  โดยเฉพาะช่วงเช้าและช่วงเย็น          

 

ความสำคัญมหกรรมรากวัฒนธรรม “ ของดีบ้านฉัน ” นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  กล่าวว่า เน้นการโชว์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของคน 4 เผ่าดั้งเดิม ได้แก่ เผ่าลาว เผ่าเขมร เผ่ากูยและ เผ่าเยอ  มาจัดแสดงให้ผู้คนได้ชมและรู้จักมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่  สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้จัดมหกรรมรากวัฒนธรรม “ ของดีบ้านฉัน ” เพื่อให้รับรู้ถึงวิถีวัฒนธรรมและการอยู่อาศัยของคนสมัยโบราณในแต่ละเผ่า 

โดยมีตัวแทนเผ่ากูยจากอำเภอปรางค์กู่  เผ่าลาวจากอำเภอกันทรารมย์  เผ่าเขมรจากอำเภอขุนหาญ และ เผ่าเยอจากอำเภอเมืองศรีสะเกษ  เป็นการนำวิถีชุมชนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยว  จึงเอาความโดดเด่นของศิลปวัฒนธรรม ด้านอาหารการกิน การแต่งกาย  ตลอดจนการขับขานผ่านเครื่องดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น  มาจัดแสดงให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

ผู้สนใจสามารถเข้าชมมหกรรมรากวัฒนธรรม “ ของดีบ้านฉัน ” ในงานเทศกาลดอกลำดวนบานสืบสานประเพณี 4 เผ่าไทจังหวัดศรีสะเกษ งานจะจัดถึงวันที่ 12 มีนาคม  2566  ภายในบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดศรีสะเกษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ../