ศรีสะเกษมอบเงินเยียวยาน้ำท่วมพื้นที่ ต.น้ำคำ


วันนี้ (30 พ.ค. 66) ที่ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัย ปี 2565 ในพื้นที่ ต.น้ำคำ อ.เมืองศรีสะเกษ จำนวน 321 ครัวเรือน เป็นเงิน 4,615,393 บาท (สี่ล้านหกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทสามร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของอุทกภัยและสร้างขวัญกำลังใจ

 

นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษ เกิดอุทกภัยเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 รวมทั้งสิ้น 22 อำเภอ 195 ตำบล 1,826 หมู่บ้าน 1 เทศบาล 25 ชุมชน และสถานการณ์ได้คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 และจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2565 หลังภัยสิ้นสุด ในด้านการดำรงชีพ ด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ ด้านบรรเทาสาธารณภัย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 469,427,717.54 บาท