ไทย-เวียดนาม กระชับความสัมพันธ์ กระตุ้นเศรษฐกิจการค้า-การท่องเที่ยว

ไทย-เวียดนาม กระชับความสัมพันธ์ กระตุ้นเศรษฐกิจการค้า-การท่องเที่ยว

วันนี้ (21 มิ.ย.66) นาย จู ดึ๊ก หยุง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่น และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะพร้อมหารือข้อราชการร่วมกับ นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายรัฐวิทย์ อังคสกุลเกียรติ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ และส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

 

โดยได้หารือด้านการศึกษา การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกันทั้งด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและด้านอื่นๆ รวมถึงเป็นการกระชับความสัมพันธ์มิตรภาพ และส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในอนาคตต่อไป