Breaking
05/12/2023

วันนี้ (16 พ.ย.65) ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ เป็นประธานประชุมเตรียมจัดพิธีสู่ขวัญบ้าน บายศรีเมือง รุ่งเรือง 240 ปี จ.ศรีสะเกษ เพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกภูมิปัญญาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม สู่การกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

 

นายวิทยา วิรารัตน์ กล่าวว่า จ.ศรีสะเกษ กำหนดจัดงานเฉลิมฉลอง 240 ปี จ.ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 18 – 20 พ.ย. 65 ณ บริเวณสวนสาธารณะลานออดหลอด “อนุสรณ์ 238 ปี จ.ศรีสะเกษ” และสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)

ประธานสภาวัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ กล่าวต่ออีกว่า สภาวัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ ได้เชิญหมอพราหมณ์ชื่อดัง ในแต่ละอำเภอ จำนวน 22 คน ร่วมประกอบพิธีสู่ขวัญบ้าน บายศรีเมือง รุ่งเรือง 240 ปี เพื่ออัญเชิญเทพเทวดาได้มาปกปักรักษาและเสริมสิริมงคลแก่ชาว จ.ศรีสะเกษ ในวันที่ 19 พ.ย. 65 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานโคปุระ เกาะห้วยน้ำคำ อ.เมืองศรีสะเกษ

แนะนำ