ศรีสะเกษเปิดตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมวิถีชุมชนคน 4 เผ่า

ศรีสะเกษเปิดตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมวิถีชุมชนคน 4 เผ่า

วันนี้ (10 มิ.ย. 66) นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดงานตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ทศบาลเมืองศรีสะเกษ หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ สภาวัฒนธรรมทุกอำเภอ และเครือข่ายวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกันจัดขึ้น ณ ถนนคนเดินศรีสะเกษ (มารี-หนองแคน) อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

โดยภายในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม และการแสดงวงโปงลาง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น 4 ชนเผ่า ของชุมชนคุณธรรมและเครือข่ายทางวัฒนธรรม และการออกร้านจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม

นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นในเรื่องศิลปะ วัฒนธรรม โดยนำวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างงาน สร้างผลิตภัณฑ์และบริการด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ผู้ประกอบการมีพื้นที่จำหน่ายสินค้า รวมทั้งเป็นแหล่งค้าขายสินค้าอื่นของประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนเปิดพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น

โดยการสนับสนุนให้มีการแสดงและการสาธิตทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม และการบริการทางวัฒนธรรม ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในพื้นที่ เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนอยู่ดีกินดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง