หมวดหมู่: เกษตร

บริษัทเอกชน จัดมหกรรมพบเกษตรกร โชว์ปุ๋ยอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ที่สามารถลดต้นทุนในการผลิตพืชผล

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ อาคารเ …

รายละเอียดเพิ่มเติม