คลังเก็บหมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

พ่อเมืองศรีสะเกษยิงปืนใหญ่โบราณ เปิดงานเทศกาลดอกลำดวนบาน 66

วันนี้ (10 มี.ค. 66) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานลั่นฆ้องชัยยิงปืนใหญ่โบราณเปิดงานเทศกาลดอกลำดวนบาน  สืบสานประเพณีสีเผ่าไทศรีสะเกษ ประจำปี  2566 โดยมี นายวิชิต ไตรสรณกุล  นายก อบจ.ศรีสะเกษ  เป็นผู้กล่าวรายงาน

โดยปีนี้ได้จัดการแสดงสุดอลังการอารยธรรมแห่งศรัทธา มนตราศรีพฤทเธศวร ตอนรอยบรรพชน ตำนานสร้างเมืองศรีสะเกษ ซึ่ง อบจ.ศรีสะเกษ ร่วมกับ จ.ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ส่วนราชการ พ่อค้า และประชาชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 -12 มีนาคม 2566 ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์แห่งแรกของประเทศไทย

ภายในงานเทศกาลงานดอกลำดวนบานสืบสานประเพณี 4 เผ่าไทศรีสะเกษ ได้นำความโดดเด่นทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของคน 4 เผ่า ประกอบด้วย เผ่าเขมร กูย เยอ และลาว มาต่อยอดส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่การมูลค่าและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ท่ามกลางบรรยากาศความร่มรื่นเขียวขจีของดงลำดวนกว่า 55,000 ต้น ออกดอกบานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมอบอวลตลอดทั้งวัน

ผู้สนใจสามารถเลือกซื้ออาหารประจำท้องถิ่นของคน 4 เผ่า เข้าไปนั่งชมการแสดงชุดดังกล่าวได้ในช่วงภาคค่ำ เวลาประมาณ 19.00 น. เป็นต้นไป ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ จนถึงวันที่ 12 มีนาคมเป็นวันสุดท้าย พร้อมความประทับใจในความงดงามของศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของคน 4 เผ่า

จัดหางานศรีสะเกษ จัดวันนัดพบแรงงานช่วยคนหางาน

วันนี้ (15 ก.พ. 66) ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นพิธีเปิดงาน “วันนัดพบแรงงาน” ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้แก่ประชาชนได้เลือกตำแหน่งงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ และความถนัด ได้สมัครงานและสัมภาษณ์งานกับนายจ้าง/สถานประกอบการจำนวนมากในคราวเดียวกัน

ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด เป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน ลดปัญหาการว่างงาน การขาดแคลนแรงงานในภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนของจังหวัดศรีสะเกษ มีงานทำที่มีคุณค่า (Decent Work) ดำรงชีพได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ มีนายจ้าง/สถานประกอบการ แจ้งตำแหน่งงาน ทั้งหมด 74 แห่ง แยกเป็น นายจ้างมาร่วมรับสมัครงานด้วยตนเอง 15 แห่ง และฝากให้สำนักงานจัดหางานรับสมัครให้ จำนวน 59 แห่ง ตำแหน่งานว่างทั้งสิ้น 225 ตำแหน่ง 1,960 อัตรา

นอกจากนี้ ยังมีการแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน จำนวน  กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพรมเช็ดเท้า อำเภอเมืองจันทร์ กลุ่มกล้วยฉาบ อำเภอราษีไศล และ กลุ่มสตรีทศบาลตำบลกำแพง ผลิตและจำหน่ายผ้าทอพื้นบ้าน

การให้คำแนะนำปรึกษาเรื่องกรสมัครงานและการประกอบอาชีพ การลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน

ผวจ.ศรีสะเกษ แจ้งเตือน 14 – 17 ก.พ. มีพายุ ฟ้าผ่า ลมแรง

ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ห่วงใยประชาชน พร้อมแจ้งเตือนทุกภาคส่วน เตรียมพร้อมรับมือ ฝนตกหนัก ภัยหนาว และวาตภัย ซึ่งอาจเกิดขึ้นในห้วง 14-17 ก.พ. นี้

 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จากการที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่ 1 (47/2566) ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 05.00 น. แจ้งว่า ในช่วงวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2566 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อน ทำให้ประเทศไทยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าในระยะแรก โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส ซึ่งถือว่าเป็นสาธารณภัยรอบด้าน ทั้ง วาตภัย ภัยหนาว และฝนตกหนัก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่

 

นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ต่อไปว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ป้องกัน รับมือ ลดผลกระทบ และสร้างการรับรู้ของประชาชนจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และวาตภัย ในบางพื้นที่ ในช่วงวันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 ตนจึงได้สั่งการให้ส่วนราชการ อำเภอ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนประชาชนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้น

 

โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ตลอดจนให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร และผู้บริหารท้องถิ่น แจ้งเตือนราษฎรในหมู่บ้านทราบ ผ่านหอกระจายข่าวหรืออุปกรณ์เตือนภัย และเตรียมพร้อมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ยานพาหนะ เครื่องจักรกลกู้ภัย รวมทั้งบุคลากรให้พร้อมเข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

“วิ่งคว้าหมอก หยอกตะวัน” เดิน-วิ่ง สู่อุทยานแห่งชาติ เขาพระวิหาร

⭐️ PHA MO E-DANG RUN 2022
“วิ่งคว้าหมอก หยอกตะวัน” เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน สู่อุทยานแห่งชาติ เขาพระวิหาร ครั้งที่ 25 ประจำปีงบประมาณ 2566

🇹🇭เปิดระบบการรับสมัครแล้ววันนี้ เวลา 14.00 น.
สมัครได้ที่ : http://marathon.photocry.com

ถนน 226 ศรีสะเกษ-อุบลฯ ปิดการจราจร 100 เปอร์เซ็นต์

ถนนทางหลวงหมายเลข 226 สายศรีสะเกษ-อุบลราชธานี น้ำท่วมผิวถนนกว่า 50 เซ็นติเมตร รถทุกชนิดสัญจรผ่านไม่ได้ ปิดการจราจร 100 เปอร์เซ็นต์

 

วันนี้ ( 2 ต.ค. 65) พ.ต.อ.เทพพิทักษ์ แสงกล้า รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า พ.ต.อ.นิลกาฬ พรศักดิ์ ผกก.สภ.กันทรารมย์ นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสายตรวจ และจราจร ร่วมกันติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เลี่ยงใช้เส้นทางน้ำท่วม หลังได้มีการประกาศปิดการจราจร 100 เปอร์เซ็น ตั้งแต่เวลา 21.00 น. วันที่ 1 ต.ค. ที่ผ่านมา ที่ถนนทางหลวงหมายเลข 226 สายศรีสะเกษ-อุบลราชธานี บริเวณสะพานข้ามลำห้วยขะยูง บ้านหัวสะพาน ต.โนนสัง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

 

โดยขณะนี้พบว่ามีปริมาณน้ำสูงจากพื้นผิวถนนประมาณ 50 เซนติเมตร รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ จึงได้ปิดการจราจร 100 เปอร์เซ็นต์ โดยให้เลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นแทน โดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจทุกสาย สนธิกำลังร่วมกันออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนในทันที พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบตามจุดต่างๆ เพื่อช่วยเหลืออำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ฝนตกหนัก! น้ำป่าพนมดงรักหลาก ท่วมโรงเรียนชายแดนศรีสะเกษ

ฝนตกหนักต่อเนื่องตามเทือกเขาพนมดงรัก น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมโรงเรียน หมู่บ้านชายแดนด้านอำเภอขุนหาญ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อ วันที่ 12 กันยายน 2565 นายพรชัย วงศ์งาม นายอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายจุติเพชร บุญเนตร ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ และหมู่บ้านสำโรงเกียรติ ที่ถูกน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมแบบฉับพลัน ในช่วงเช้าที่ผ่านมา

นายพรชัย วงศ์งาม นายอำเภอขุนหาญ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่บ่ายของวันที่ 11 กันยายน 2565 จนกระทั่งดึก ทำให้เกิดไหลหลากลงมาจากเทือกเขาพนมดงรัก ชายแดนไทยกัมพูชา เข้าท่วมหมู่บ้านสำโรงเกียรติ และโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ ซึ่งเป็นที่ราบลุ่ม

โดยน้ำได้ไหลบ่าลงมาอย่างรวดเร็วตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้ (12 ..) น้ำไหลหลากท่วมอยู่ประมาณ 3 ชั่วโมง จากนั้นน้ำก็ค่อยลดระดับลง คาดว่าถ้าไม่มีฝนตกมาเพิ่มอีกสถานการณ์น้ำก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ส่วนพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบ และประชาที่ได้รับความเสียหายอยู่ระหว่างสำรวจเพื่อให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ต่อไป.

120 ปี กรมชลฯ ศรีสะเกษจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องงานชลประทาน

ชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ เปิดกิจกรรม และนิทรรศการ วันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบ 120 ปี

วันนี้ (13 มิ.ย. 65) นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ และกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบ 120 ปี ระหว่างวันที่ 13 – 15 มิ.ย. 65 เพื่อสร้างการรับรู้ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและความก้าวหน้าโครงการสำคัญในจังหวัดศรีสะเกษ  มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ

กิจกรรมภายในงานมีการจัดนิทรรศการ ให้ความ และความสำเร็จของโครงการต่างๆ ที่ชลประทานได้ทำมา ร่วม 12 จุด ,การเสวนาในหัวข้อ”การปรับเปลี่ยนปลูกพืชมูลค่าสูงในเขตชลประทาน นอกจากนี้ ยังมีการประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

ขณะที่การวางแผนด้านการพัฒนาแหล่งน้ำในปัจจุบัน ทางสำนักงานชลประทาน ได้กำหนดกรอบด้านพัฒนาแหล่งน้ำไว้ 6 ด้าน คือ การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ,การสร้างความมั่งคงของน้ำภาคการผลิตเพื่อเกษตรและอุตสาหกรรม ,ด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย ,การจัดการคุณภาพน้ำ ,นอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพต้นน้ำ และด้านบริหารจัดการ

นายจำรัส สวนจันทร์ ผอ.โครงการชลประทาน จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า โครงการชลประทานศรีสะเกษ ได้มีการปรับแผนและจัดลำดับความสำคัญยุทธศาสตร์ของจังหวัดควบคู่กันไป ในด้านการเกษตรและเพิ่มพื้นที่ของชลประทาน พัฒนาตามหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 คือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และการ รักษา สืบสาน และต่อยอด โดยแบ่งเป้าหมาย เป็น 4 กลุ่ม คือ น้ำพร้อม-คนพร้อม ,น้ำพร้อม-คนไม่พร้อม ,น้ำไม่พร้อม-คนพร้อม และน้ำไม่พร้อม-คนไม่พร้อม เพื่อให้การบริหาาจัดการแหล่งน้ำเป็นไปอย่างยั่งยืน

เตือนภัยมิจฉาชีพ!! แอบอ้างเครือข่ายวัฒนธรรม สมัครเข้าร่วมโครงการโดยเก็บเงินค่าสมัคร

วันนี้ (17 .. 64) นายวิทยา วิรรัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ด้วยปัจจุบันมีกรณีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลแอบอ้างชื่อสภาวัฒนธรรมหรือกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ไปบอกกล่าวเชิญชวนพี่น้องประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ ให้สมัครเป็นสมาชิกโครงการของบริษัทหนึ่งเกี่ยวกับการสร้างร้านค้าในชุมชนหมู่บ้านทั่วจังหวัด และอ้างว่ามีตำแหน่งบริหารระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอและจังหวัด ให้เงินเดือนตอบแทนเป็นจำนวนมาก แต่ต้องจ่ายเงินค่าสมัครแต่ละตำแหน่งให้บริษัทดังกล่าว พร้อมแอบอ้างชื่อบุคคลสำคัญในจังหวัดทุกสาขาอาชีพ รวมถึงพระสงฆ์ไปเป็นกรรมการ โดยที่เจ้าตัวไม่ได้ให้ความยินยอมแต่อย่างใด ทำให้ประชาชนทั่วไปหลงเชื่อและเข้าใจผิดในข้อเท็จจริงดังกล่าวเพราะทางสภาฯไม่เคยมีนโยบายดังกล่าวแต่ประการใด

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ประชาชนทั่วไปเกิดความเข้าใจผิด หลงเชื่อการแอบอ้างของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่กล่าวข้างต้น ทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ สภาวัฒนธรรมอำเภอ และตำบล ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นใดๆ ในการกระทำของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเหล่านั้น

จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงพฤติการณ์ที่อาจทำให้ถูกหลอกลวง โดยการแอบอ้างว่าเป็นกรรมการจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ หรือเครือข่ายวัฒนธรรม และหากท่านพบมีผู้แอบอ้าง สงสัยในพฤติการณ์ที่ไม่ชอบมาพากล กรุณา ติดต่อสอบถามได้ที่สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ โทร 094-789-3535 หรือฝ่ายกฎหมาย 081-7255492” นายวิทยา กล่าว.