กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพ “พระราชกิตติรังษี”


วันนี้ (18 ต.ค.65)  ที่วิหารวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองศรีสะเกษ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เชิญพวงมาลาไปวางที่หน้าหีบศพพระราชกิตติรังสี (บุญทัน สันตจิตฺโต) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 และ อดีตเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ  ซึ่งได้มรณภาพตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2565  พร้อมสวดพระอภิธรรมทุกคืน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชนเข้าร่วมพิธี   

 

จังหวัดศรีสะเกษและคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษได้กำหนดพิธีทำบุญปัณณรสมวาร หรือ ทำบุญครบ 15 วัน  ในวันที่ 22 ตุลาคม 2565 พร้อมเก็บร่างไว้จนครบ 100 วัน ก่อนที่จะจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพต่อไป.