บัณฑิตแห่สมัครสอบครูผู้ช่วยวันแรกคึกคัก


เมื่อวันที่ 31 พ.ค.66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ซึ่งในวันนี้เป็นวันแรกของการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2566 ปรากฏว่า ได้มีผู้สมัครสอบเดินทางมาสมัครอย่างต่อเนื่อง

นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายชาณุวัติ ศรเพชร น.ส.ธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจคณะกรรมการรับสมัครสอบ และผู้มาสมัครสอบ ซึ่งเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 31 พ.ค. – 6 มิ.ย. 66 ไม่เว้นวันหยุดราชการ และมีกำหนดการสอบภาค ก และภาค ข ในวันที่ 24 – 25 มิ.ย. 66 ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ภายในวันที่ 3 ก.ค.66 โดยเปิดรับสมัคร 8 กลุ่มวิชา/วิชาเอก คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา พลศึกษา ดนตรีศึกษา ประถมศึกษา ปฐมวัย

นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ได้วางมาตรการเข้มในการป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2566 ดังนี้ 1. ห้ามมิให้ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ผอ.ร.ร.รอง ผอ.ร.ร.นำข้าราชการครูและเจ้าหน้าที่ เข้าไปเกี่ยวข้อง หรือกระทำการใดๆ ที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชา จัดทำเอกสาร จำหน่าย แจก หรือกระบวนการอื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สอบโดยเด็ดขาด 2. มิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อนทุกกรณี 3. หากมีการพบเห็น ตรวจพบ จะถือว่าเป็นผู้มีความผิดวินัยร้ายแรง 4. หากท่านใดพบเจอเหตุการณ์ใดที่ส่อไปในทางทุจริต ให้ติดต่อ หรือแจ้งไปที่ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 หมายเลขโทรศัพท์ 06 1398 2791 หรือ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 หมายเลขโทรศัพท์ 09 0256 9378

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวต่อไปว่า ในวันแรกของการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.2566 ปรากฏว่า มีผู้มาสมัครสอบ จำนวนทั้งสิ้น 307 คน แยกเป็น กลุ่มวิชา/วิชาเอก คณิตศาสตร์ 43 คน ภาษาไทย 42 คน ภาษาอังกฤษ 45 คน สังคมศึกษา 38 คน พลศึกษา 44 คน ดนตรีศึกษา 18 คน ประถมศึกษา 33 คน ปฐมวัย 44 คน