บรรยากาศสมัครนายก อบต. ศรีสะเกษ วันแรกคึกคัก

วันนี้ (11 ต.ค. 64) บรรยากาศเปิดสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวันแรกเป็นไปอย่างคึกคัก ผู้สมัครทยอยเดินทางมารอลงสมัคร โดยมีเจ้าหน้าที่ได้ตรวจวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง เพื่อไปตามมาตรการป้องกันโควิด19 ก่อนเข้าไปสมัคร

 

โดยที่องค์การบริหารส่วนตำบลขะยูง อำเภออุทุมพรพิสัย มีผู้สมัครนายก อบต. มาพร้อมกัน 2 คนก่อนเวลาที่กำหนด คณะกรรมการเลือกตั้ง จึงจัดให้มีการจับสลากเลือกหมายเลขประจำตัว โดยหมายเลข 1 ได้แก่นายรัชพล ไชยสินทร์ ส่วนหมายเลข 2 นายธีระพงษ์ สุวรรณพันธ์

 

เช่นเดียวกันกับที่ อบต.อีเซ คุณยายซึ่งเป็นมารดาของว่าที่ผู้สมัคร ได้จัดขันธ์หมากพลู บุหรี่ ดอกไม้ ธูปเทียน มาจุดไหว้ขอพรให้แก่ผู้สมัครที่เป็นลูกหลานของตนเอง ที่ศาลพระภูมิประจำ อบต.อีเซ ก่อนที่จะดูเวลาฤกษ์ดีศรีมงคล

 

จ.ศรีสะเกษ ทั้ง 22 อำเภอ มี อบต.ทั้งหมด 179 แห่ง โดยรับสมัครตั้งวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด