ศรีสะเกษเฟ้นหาจุดเด่นด้านการท่องเที่ยว เตรียมรับเปิดประเทศ

สภาวัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ หารือผู้ประกอบการท่องเที่ยวเฟ้นหาจุดเด่นของจังหวัด ส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวกระจายรายได้สู่ชุมชน

นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ ได้หารือร่วมกับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เฟ้นหาจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวของ จ.ศรีสะเกษ โดยได้ร่วมวิเคราะห์อัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัด และสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว นำรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

ประธานสภาวัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า จ.ศรีสะเกษ เป็นดินแดนมหัศจรรย์ เพราะว่าเรามีวัฒนธรรมที่โดดเด่นถึง 4 เผ่า (เขมร ส่วย ลาว เยอ) มีเส้นทางอารยธรรมขอมโบราณ เป็นแห่งเดี่ยวในโลกที่มีต้นลำดวนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกว่า 5 หมื่นต้น มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปี ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ จ.ศรีสะเกษ หยุดชะงักในภาคเศรษฐกิจ

โดยในวันที่ 1 พ.ย. นี้ รัฐบาลเตรียมเปิดประเทศ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการทํามาหากินของประชาชนนในภาคการท่องเที่ยว และภาคธุรกิจอื่น อีกมากมายที่เกี่ยวข้อง สภาวัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ ก็มี “ตลาดวัฒนธรรม” (ถนนคนเดินวันเสาร์) ซึ่งจะทำการเปิดในวันที่ 6 พ.ย. นี้ ทำให้ประชาชนในพื้นที่กลับมามีรายได้อีกครั้ง

ศรีสะเกษ เชิดชูเกียรติ “พ่อตัวอย่าง” ปี 63

สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จัดพิธีมอบประกาศเกียรติพ่อตัวอย่าง ประจำปี 2563

วันนี้ (3 ธ.ค. 63) ที่ วัดมหาพุทธาราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรพ่อตัวอย่าง ประจำปี 2563 โดยมี พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงาน

นายวิทยา กล่าวว่า สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ สภาวัฒนธรรมจอำเภอ และภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม จัดงานวันพ่อ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อปลุกจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องความกตัญญูกตเวทีให้แก่ประชาชน โดยยกย่องเชิดชูเกียรติ “พ่อตัวอย่าง ให้เป็นที่ตระหนักแก่สังคม ตลอดจนเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำรงชีวิต

ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีมอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่ “พ่อตัวอย่าง” ประจำปี 2563 จำนวน 22 คน โดยคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอ และคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบล ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกสรรหาพ่อตัวอย่าง อำเภอละ 1 คน

ขอแสดงความยินดี คุณวิทยา วิรารัตน์ นั่งตำแหน่งนายกสมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานไทย

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ทำการสมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานไทย  ถนนพระราม 3 ตึกSV CITY อาคารสำนักงาน 2 ชั้น 11 ห้อง 898/17 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร สมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานไทย ได้จัดประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 27 เพื่อแต่งตั้งนายกสมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานไทย คนใหม่

โดยที่ประชุมมีมติให้ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานไทย ประจำปี 2563 – 2563  โดยเริ่มดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

สมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการพบปะแลกเปลี่ยนทัศนะ, สร้างความสมานฉันท์ในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องเขียนฯ เพื่อธุรกิจในแวดวงการค้าเดียวกัน ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญทางธุรกิจเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานทั้งไทยและต่างประเทศ สำหรับมวลสมาชิกผู้ร่วมค้ารวมถึงหน่วยงานราชการและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นสถานที่จัดนิทรรศการ การแสดงสินค้า การประชุมสัมมนา การฝึกอบรมเชิงวิชาการ ตลอดจนเป็นสถานที่สำหรับการนัดพบเพื่อสนทนาธุรกิจ อันจะยังประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและสังคมประเทศสืบไป

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เสวนาวิชาการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาโครงสร้างคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรม

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ จัดเสวนาวิชาการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาโครงสร้างคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรม ด้วยพลังการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในพื้นที่

วันนี้ (6 ส.ค.63) ที่ห้องประชุมโรงแรมแกลเลอรี่ ดีไซน์ จังหวัดศรีสะเกษ นายสัมฤทธิ์ พงษ์วิรัตน์ ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานประชุมเสวนาวิชาการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาโครงสร้าง คณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรม ด้วยพลังการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในพื้นที่ ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 โดยมีนายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดสรีสะเกษ ให้การต้อนรับ

นางสาวมนัสวีร์ มณีแสง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมเครือข่ายสภาวัฒนธรรมส่วนภูมิภาคฯ กล่าวว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ จัดประชุมฯ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรม และการนำนโยบายไปขับเคลื่อนในพื้นที่ รวมถึงปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จของการดำเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในพื้นที่ และเพื่อระดมทรัพยากร บุคลากร และสรรพกำลังต่าง ๆ จากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อการดำเนินงานวัฒนธรรม

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 40 คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และผู้แทนองค์กรภาคีครือข่ายทางวัฒนธรรม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และองค์กรชุมชน มีกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษนำเสนอนโยบายการดำเนินงานวัฒนธรรม ที่มา และความสำคัญของสภาวัฒนธรรมต่อการดำรงอยู่ของวัฒนธรรมในพื้นที่ การนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน แนวทางการบริหารจัดการองค์กรที่ประสบความสำเร็จ และเข้มแข็งด้วยตัวเองอย่างยั่งยืน และการระดมความคิดเห็น                                                                                         

สภาวัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ สร้างบ้านหลังใหม่มอบให้ผู้ยากไร้

สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับฝ่ายท้องที่ท้องถิ่นและชุมชนร่วมมอบบ้านให้สูงอายุผู้ยากไร้อาศัยอยู่คนเดียวกว่า 10 ปี พร้อมสภาพบ้านที่เก่าผุพังน้ำรั่ว                    

วันนี้ (22 มิ.ย. 63)  ที่บ้านเลขที่ 39 บ้านโพนงาม หมู่ที่ 7  ตำบลตะดอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ  นายวัฒนา  พุฒิชาติ   ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานมอบบ้านหลังใหม่แก่ยายดา ศิริบูรณ์ อายุ 73 ปี  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ชาวบ้านตำบลตะดอบ ร่วมแสดงยินดีและมอบข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นอย่างมากมาย 

เป็นต้นว่า ที่นอน พัดลม ตลอดจนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ  สร้างความปลาบปลื้มแก่ยายดา ศิริบูรณ์อย่างมาก  เพราะเดิมต้องทนอาศัยอยู่คนเดียวมากว่า 10 ปี  พร้อมสภาพบ้านที่เก่าผุผังหลังคารั่ว พื้นบ้านต่ำว่าถนน เมื่อฝนตกมาแทบไม่ได้นอน ต้องคอยหลบฝนและหาภาชนะรองน้ำฝนที่รั่วหยดลงมา  นับว่าความเป็นอยู่ลำบากมาก      

นายวิทยา  วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้ลงพื้นที่เพื่อมอบสิ่งของเครื่องใช้ในดำรงชีวิตประจำวัน ตามโครงการเดินตามรอยพระราชา ส่งต่อกำลังใจ มีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูล  ได้พบยายดา ศิริบูรณ์  อาศัยอยู่ตามลำพัง สภาพบ้านไม้ชำรุดชุดโทรม หลังคารั่ว ไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัย จึงได้ประสานความร่วมมือกับฝ่ายท้องที่ท้องถิ่นจะซ่อมแซมหลังคา และ ถมดินพร้อมเทพื้นคอนกรีตใหม่  โดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่  8  พฤษภาคม 2563 ใช้งบก่อสร้างประมาณ 120,000.-บาท 

ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต่ออีกว่า นับเป็นการผนึกพลังทุกภาคส่วนในการทำความดี ร่วมสร้างอัตลักษณ์ไทย  ต่างมีน้ำใจและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในบั้นปลายของชีวิตต่อไป

ศรีสะเกษ ผลักดันนาหนึ่งไร่หนึ่งล้านบาท

สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษและภาคีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ผลักดันยกระดับนาหนึ่งไร่ได้หนึ่งล้านบาท        

วันนี้ (4 มิ.ย.63) ที่บริเวณพื้นนาเกษตรอินทรีย์เนื้อที่ 18 ไร่ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ  นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมกับคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ และ ภาคีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกันปล่อยกบปล่อยปลาลงสระน้ำและผืนนาเกษตรอินทรีย์  เพื่อต่อยอดเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และ มุ่งพัฒนายกระดับโครงการนาหนึ่งไร่หนึ่งแสนบาทเป็นหนึ่งไร่ได้หนึ่งล้านบาท           

นายวิทยา  วิรารัตน์  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า  แนวทางการทำเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสิ่งสำคัญมาก และ เป็นทางรอดของเกษตรกร ด้วยการลดต้นทุนการผลิต  ลดการใช้สารเคมี ลดรายจ่าย สู่การเพิ่มรายได้อย่างมั่นคง  สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษจึงร่วมกับหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ และ ภาคีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดศรีสะเกษกว่า 300 คน ร่วมปล่อยกบปล่อยปลาลงสระน้ำและผืนนาข้าวเกษตรอินทรีย์เพื่อขยายพันธุ์คืนสู่ธรรมชาติ 

พร้อมปลูกหญ้าเนเปียปากช่องเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ ตามแนวทางเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษ ซึ่งจะมุ่งเน้นสร้างรายได้วนเวียนไปมาอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญ มุ่งพัฒนายกระดับโครงการนาหนึ่งไร่ได้หนึ่งแสนบาทเป็นหนึ่งไร่ได้หนึ่งล้านบาท พร้อมพัฒนาให้เป็นตลาดชุมชนต้นแบบเพื่อรองรับการจำหน่ายสินค้าโอทอปและสินค้าเกษตรอินทรีย์เสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งต่อไป

สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผนึกพลังภาคีเครือข่าย 14 องค์กร มอบเจลแอลกอฮอล์แจกจ่ายทุกหลังคาเรือน

สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผนึกพลังภาคีเครือข่าย 14 องค์กรจัดมอบเจลแอลกอฮอล์ 100แกลลอนหนุนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษนำไปแจกจ่ายประชาชนทุกหลังเรือนโดยให้ รพ.สต.เป็นศูนย์กลาง          

วันนี้ (20 พ.ค.63) ที่บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ  นายวิทยา  วิรารัตน์  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้นำภาคีเครือข่ายภาคเอกชน 14 องค์กร ร่วมกันมอบเจลแอลกอฮอล์ 100 แกลลอน จำนวน 500 ลิตร ให้แก่นายวัฒนา พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้นำไปแจกจ่ายประชาชนทุกหลังเรือน โดยให้ รพ.สต. เป็นศูนย์กลางในแจกจ่ายหรือบริการ          

นายวิทยา  วิรารัตน์  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า เพื่อสนับสนุนภารกิจการแก้ปัญหาโรคโควิด 19 ของจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้ผนึกกำลังภาคธุรกิจเอกชน 14 องค์กร มอบเจลแอลกอฮอล์ 100 แกลลอน จำนวน 500 ลิตร มูลค่าประมาณ 50,000.- บาท หนุนให้จังหวัดได้นำไปแบ่งแจกจ่ายให้ครบทุกครัวเรือน  เพราะตอนนี้รัฐบาลและจังหวัดได้ผ่อนปรนตามมาตรการในระยะที่ 2 แล้ว แต่การ์ดต้องไม่ตก  การป้องกันถือว่าสำคัญมาก            

ด้านนายวัฒนา พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณพลังภาคธุรกิจเอกชนทั้ง 14 องค์กร ที่ได้สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์ในครั้งนี้ 500 ลิตร ซึ่งทางจังหวัดศรีสะเกษจะได้นำไปแจกจ่ายให้ครบทุกหลังเรือน โดยให้ รพ.สต. เป็นศูนย์กลางในแจกจ่ายหรือบริการ พร้อมทั้งให้ อสม.ได้รวบรวมขวดเจลสเปรย์ หรือ แอลลกอฮอล์สเปรย์ นำไปเติมและแจกจ่ายแก่ประชาชน

ทั้งนี้ เพื่อความไม่ประมาทในการป้องกันการแพร่เชื้อโรคโควิด 19 เพราะขณะนี้ห้างสรรพสินค้าต่างเปิดให้บริการแล้ว ตลอดจน กิจกรรมต่างๆได้ผ่อนคลายแล้ว ผู้คนต่างเริ่มใกล้ชิดกันมากขึ้น  การป้องกันนับว่าสำคัญมาก หรือ การ์ดต้องไม่ตกนั่นเอง

ปธ.วิทยา ร่วมกับภาคีเครือข่ายสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้

นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับภาคีเครือข่ายช่วยเหลือซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักอาศัยผู้ยากไร้

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.30 น. ที่บ้านเลขที่ 39 บ้านโพนงาม หมู่ที่  7  ตำบลตะดอบ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายทิวา รุ้งแก้ว นายกพุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือช่อมแชมปรับปรุงบ้านพักอาศัยที่ชำรุดทรุดโทรมให้กับครอบครัว นางดา ศิริบูรณ์  อายุ 73 ปี ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ มีฐานะยากจน อาศัยอยู่ตามลำพัง ให้มีความมั่นคงแข็งแรง

นายทิวา รุ้งแก้ว นายกพุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 28 เมษายน ที่ผ่านมา นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมกับ นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรม เพื่อมอบสิ่งของเครื่องใช้ในดำรงชีวิตประจำวัน ตามโครงการเดินตามรอยพระราชา ส่งตอกำลังใจ ร่วมสร้างอัตลักษณ์ไทย มีน้ำใจช่วยเหลือเกือกูล และพบสภาพที่อยู่อาศัยของ นางดา ศิริบูรณ์ สภาพบ้านเป็นไม้ชำรุดชุดโทรม หลังคารั่ว ไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัย

โดยได้เชิญผู้นำชุมชนประกอบด้วย นางวิชุดา ชัยชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะดอบวิทยา นางดำ แสงสกุล ผู้ใหญ่บ้านโพนงาม หมู่ที่ 7 นางพัฒนา คุณมาศ ครูผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ ทั้งนี้ มติที่ประชุมมีความเห็นตรงกันว่า ถมดินยกพื้นให้สูงระดับเดียวกับเพื่อนบ้าน,เทพื้นคอนกรีต,ยกตัวบ้านให้สูงขึ้นพร้อมมุ่งหลังคาใหม่ โดยใช้งบส่วนตัวของ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ในการปรับปรุงช่อมแชมที่อยู่อาศัยในครั้งนี้