ศรีสะเกษสำรวจนาข้าวน้ำท่วม เบื้องต้นเสียหายกว่า 2 แสนไร่

เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่สำรวจนาข้าวเสียหายภายหลังน้ำลดสู่ภาวะปกติเบื้องต้นนาข้าวเสียหายกว่า 2 แสนไร่พร้อมกำชับให้ดำเนินการตรวจสอบเพื่อเยียวยาตามขั้นตอนภายใน 90 วัน    

วันนี้ (15 ต.ค. 64) นายวิชัย  ศรีโพธิ์งาม  เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ  พร้อมด้วยนายพนม คงสีไพร เกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษ  ลงพื้นที่สำรวจเพื่อชี้แจงแนวทางให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ที่บ้านโพธิ์ หมู่ 1 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ  ซึ่งจากผลการประเมินความเสียหายในเบื้องต้น คาดการณ์ความเสียหายเบื้องต้น มีพื้นที่ประสบภัย 211,894.-ไร่ คาดว่าจะนาข้าวเสียหายถึง 149,500.- ไร่ ครอบคลุม 18 อำเภอ 120 ตำบล 803 หมู่บ้าน

ภายหลังสำรวจข้อเท็จจริงของนาข้าวที่ถูกน้ำท่วมเสียหายร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าแล้ว  เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ  กล่าวว่า  เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง ได้กำชับสำนักงานเกษตรอำเภอ ให้ตรวจสอบพื้นที่เสียหายสิ้นเชิงจริงตามกลไก ขั้นตอน และกระบวนการตรวจสอบ พร้อมบันทึกผลตรวจสอบในระบบข้อมูลเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช

อีกทั้งมีการประชาคมข้อมูลเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบ โดยมีการปิดประกาศผลการตรวจสอบประชาคม และ ประมวลผล รวบรวม เสนอต่อคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอ หรือ ค.ช.ภ.อ. พิจารณากลั่นกรองและอนุมัติ ก่อนนำส่งหลักฐานให้จังหวัดพิจารณาช่วยเหลือเยียวยาแก่เกษตรกรภายใน 90 วัน ซึ่งเกณฑ์ช่วยเหลือกรณีนาข้าวเสียหายตามจริง ไร่ละไม่เกิน 1,340.- บาท และ ไม่เกิน 30 ไร่ต่อครัวเรือน..