ศรีสะเกษ มอบถุงยังชีพหมู่บ้านล๊อคดาวน์

จังหวัดศรีสะเกษ มอบถุงยังชีพแก่ครอบครัวผู้ประสบความเดือดร้อนจากโรคโควิด 19 ในพื้นที่ 2 อำเภอโดยได้รับเงินกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 1,972 ครอบครัว

 

วันนี้ (30 มิ.ย.64) นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมกันถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนในพื้นที่ 2 ตำบล 2 อำเภอ โดยจังหวัดศรีสะเกษได้เสนอขอรับเงินกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี เนื่องจากจังหวัดศรีสะเกษได้ประกาศปิดพื้นที่หรือล๊อคดาวน์หมู่บ้าน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นมา

โดยพื้นที่ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ ได้ประกาศหรือมีมาตรการปิดพื้นที่ในหมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 9, 11 และหมู่ที่ 12 รวม 7 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จำนวน 1,449 ครัวเรือน 5,673 คน ขณะที่ตำบลดู่ อำเภอกันทรารมย์ ได้ประกาศหรือมีมาตรการปิดพื้นที่หมู่ที่ 1, 3, 5 และ หมู่ที่ 8 รวม 4 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จำนวน 523 ครัวเรือน 1,976 คน

นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวภายหลังมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนในพื้นที่ 2 ตำบล 2 อำเภอ ว่า รัฐบาลมีความห่วงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยโรคโควิด 19 และได้จัดสรรเงินกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรีมาให้จังหวัดศรีสะเกษจัดถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนจากโรคโควิด 19

 

สถานการณ์ปัจจุบันการป้องกันตนเองทั้งการสวมหน้ากากอนามัย การใช้เจลล้างมือ หรือ การเว้นระยะห่างทางสังคมถือว่าจำเป็นมาก โดยเฉพาะการป้องกันตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเข้มงวด เพื่อควบคุมยับยั้งการแพร่เชื้อโรคโควิด19

ตร.ศรีสะเกษผุด “อาสาสมัครพิทักษ์ซำ” ให้ชาวบ้านเป็นสายลับ

สถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ ร่วมกับทุกภาคส่วนราชการและฝ่ายท้องที่ท้องถิ่นสร้างพลังอาสาสมัครพิทักษ์ซำเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบยั่งยืนร่วมกัน       

 

วันนี้ (30 มิ.ย. 64) ที่โรงเรียนบ้านหนองแคน ตำบลซำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ  นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เปิดการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลซำ ภายใต้โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร สนองวาระจังหวัดและยุทธศาสตร์ชาติ

โดยเน้นให้ฝ่ายท้องที่ท้องถิ่น ตลอดจนกรรมการหมู่บ้าน คณะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง ได้ตระหนักถึงปัญหาและจัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนทั้ง 14 หมู่บ้านร่วมกัน โดยให้โอกาสเปิดตัวสู่การบำบัดฟื้นฟูแบบสมัครใจภายใต้การมีส่วนร่วมตามหลัก “บวร”  ด้วยการบวชเป็นพระภิกษุสามเณร เพื่อใช้หลักธรรมขัดเกลาจิตใจ  

ด้าน พ.ต.อ.เทพพิทักษ์ แสงกล้า ผกก.สภ.เมืองศรีสะเกษ กล่าวว่า  อาสาสมัครพิทักษ์ซำ เป็นการขยายผลแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรในทุกหมู่บ้านให้เกิดความสำเร็จสู่ความยั่งยืน โดยมีตัวแทนคณะกรรมการหมู่บ้านละ 10 คน จาก 14 หมู่บ้าน รวม 140 คน เข้าอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดการแก้ไขปัญหายาเสพติด เน้นหลัก “บวร”

 

โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่สมัครเข้ารับการบำบัดและบวชเป็นพระภิกษุสามเณร จำนวน 17 รูป ซึ่งภายหลังการกดดันอย่างหนักของฝ่ายเจ้าหน้าที่  ตอนนี้มีผู้เปิดตัวสมัครเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูเพิ่มอีก  9 คน  และโครงการดังกล่าวจะสิ้นสุดในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564  แต่จากการประเมินเบื้องต้น พบว่า ยาเสพติดในพื้นที่ตำบลซำ อำเภอเมืองศรีสะเกษลดลงถึงร้อยละ 90

ผู้ป่วยโควิดศรีสะเกษ!! ห้ามเดินทางเองโดยพละการเด็ดขาด

 

วันนี้ ( 29 มิ.ย. 64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  จังหวัดศรีสะเกษ ขอความร่วมมือผู้ป่วยชาวจังหวัดศรีสะเกษ ที่ยืนยันติดเซื้อโควิด-19 จังหวัดอื่นๆ (ผู้ป่วยที่มีอาการ) ห้ามเดินทางเองโดยพละการเด็ดขาด หากประสงค์ย้ายมาพักรักษาตัวที่จังหวัดศรีสะเกษ ให้ติดต่อโรงพยาบาลตามภูมิลำเนาเพื่อรับส่งต่อ

 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  จังหวัดศรีสะเกษ หมายเลขโทรศัพท์ 065-2400691, 065-2400680, 065-2400688

รร.ยางชุมน้อยพิทยาคม แจ้งปิดเรียน 2 สัปดาห์

วันนี้ (29 มิ.ย.64) นายธนกฤต เกตุไชยเลิศ ผอ.รร. ยางชุมน้อยพิทยาคม เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเซื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อเป็นการป้องกัน สร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองและชุมชน โรงเรียนจึงขอแจ้งจัดการเรียนการสอนแบบ Online ในระดับ ม.1 – 6 ตั้งแต่วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 11 กรกฏาคม 2564 เป็นเวลา 2 สัปดาห์

โควิดศรีสะเกษพุ่งต่อเนื่อง!! ล่าสุดพบป่วยเพิ่ม 17 ราย

วันนี้ ( 29 มิ.ย. 64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  จังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยข้อมูลการระบาดระลอกใหม่เมษายน พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก จำนวน 17 ราย ยอดรวมสะสม จำนวน 488 ราย รักษาหายแล้ว จำนวน 432 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ จำนวน 53 ราย เสียชีวิต 3 ราย

โควิดมาอีกแล้ว!! ศรีสะเกษพบผู้ป่วยเพิ่ม 12 ราย

วันนี้ ( 28 มิ.ย. 64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  จังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยข้อมูลการระบาดระลอกใหม่เมษายน พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก จำนวน 12 ราย ยอดรวมสะสม จำนวน 471 ราย รักษาหายแล้ว จำนวน 430 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ จำนวน 38 ราย เสียชีวิต 3 ราย

โควิดศรีสะเกษยอดพุ่งไม่หยุด!! ล่าสุดพบผู้ป่วยเพิ่ม 6 ราย

 

วันนี้ ( 26 มิ.ย. 64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  จังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยข้อมูลการระบาดระลอกใหม่เมษายน พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก จำนวน 6 ราย ยอดรวมสะสม จำนวน 456 ราย รักษาหายแล้ว จำนวน 429 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ จำนวน 24 ราย เสียชีวิต 3 ราย

ด่วน!! ศกว. เตรียมปิดการเรียน การสอน บ่ายนี้

วันนี้ (25 มิ.ย. 64) มีรายงานว่า พบนักเรียนชั้น ม.6 สัมผัสกับญาติที่เป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 นักเรียนคนดังกล่าวจึง​เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง​ โดยนร.คนนี้ พักร่วมกับ เพื่อนร่วมห้อง อีก 1 คน และเดินทางมาเรียน ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ผ่านมา เมื่อทราบว่า ญาติติดเชื้อโควิด19 ทาง รร.ได้สั่งให้ นร.ทั้ง 2 คน หยุดเรียนทันที
 
อย่างไรก็ตาม ทาง คณะผู้บริหาร รร. เตรียมประชุม​หารือในบ่ายวันนี้ พร้อมกับรอฟังผลตรวจของนักเรียนทั้งสองคน ถ้าผลเป็นลบก็จะให้เรียนตามปกติต่อไป แต่ถ้า​ผลบวก ก็จะปรับการเรียน การสอน จาก on-site เป็น on-line เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19

ศรีสะเกษร้านอาหารนั่งดริงค์ได้ เว้นผับ-บาร์

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษพิจารณาเปิดร้านอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่คงมาตรการความปลอดภัยทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิและสวมหน้ากากอนามัย


วันที่ (23 มิ.ย.64) ที่ห้องประชุมนายแพทยบัณฑิต จึงสมาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการังหวัดศรีสะเกษ ได้ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ  เพื่อประเมินสถานการณ์โรคโควิด 19  ภายหลังที่จังหวัดศรีสะเกษได้ Kick Off  วาระแห่งชาติ บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอปหมอพร้อมแก่กลุ่มเสี่ยงทั้ง  22 อำเภอ เพื่อเปิดเศรษฐกิจให้เดินหน้า

จากการประชุมร่วมหารือกันของคณะกรรมการ ทั้งฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่างได้เห็นชอบตามที่ ศบค.พิจารณา คือ ผ่อนปรนให้ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม สามารถนั่งดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้านได้แล้ว แต่ยังคงมีการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ และ สวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง ตลอดจนการจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการอย่างเหมาะสม  

นอกจากนี้ ยังอนุญาตให้จัดกิจกรรมทางสังคมได้ โดยผู้คนเข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 200 คนควบคู่มาตรการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัย และ เว้นระยะห่างด้วย   

แต่สำหรับสนามชนไก่และตลาดนัดวัวควาย  คงมาตรการปิดชั่วคราวต่อไป  โดยเฉพาะตลาดนัดวัวควายเนื่องจากเป็นพื้นที่กักกันสัตว์จากภาวะโรคติดต่อ  จึงห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์อย่างเด็ดขาด

ขณะที่โรงเรียนหรือสถานศึกษา สามารถใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสมและเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคด้วย  ส่วนห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ให้เปิดดำเนินการได้ตามปกติ ยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกม เครื่องเล่นหรือสวนสนุก คงงดให้บริการต่อไป

ศรีสะเกษพบนร.ติดโควิด สั่งปิดรร. 7 วัน

ปิดโรงเรียนบ้าน อะลาง อ.อุทุทพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 1 สัปดาห์ หลังพบ นร.ติดโควิด19

 

วันนี้ (22 มิ.ย. 64) นางไพจิตร บุดดาวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอะลาง ทำหนังสือชี้แจงไปยัง ผอ.สพป.ศก.2 เพื่อรายงานสถานการณ์โควิด19 ในพื้นที่ และทำการสั่งปิดการเรียน แบบ on-site เป็นแบบ on-hand แทน หลังจากได้รับรายงาน มี นร.ชั้น ป.6 ติดเชื้อโควิด19 ซึ่งเดินทางกลับจาก กทม.พร้อมกับ ผู้ปกครอง

 

นักเรียนชั้น ป.6 คนดังกล่าว มีผลการยืนยัน จาก รพ.ยโสธร ว่ามีผลการตรวจเป็น บวก ในวันที่ 21 มิ.ย. 64 ซึ่งตั้งแต่เปิดเทอม นร.ชั้น ป.6 คนดังกล่าว ไม่ได้มา รร.เนื่องจาก รร.ได้สำรวจข้อมูลการเดินทางกลับจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง (ก.ท.ม.) ว่าจะเดินทางไปกักตัว ที่ จ.ยโสธร ทั้งครอบครัว

 

แต่ก่อนไปได้แวะนำของซึ่งเป็นพวกอาหารสด มาลงที่บ้านของตนเอง ที่หมู่บ้านอะลาง หมูที่ 8 ประมาณ 20 นาที ซึ่งขณะที่มา ก็สวมแมสตลอดเวลา แล้วก็เดินทางไปที่ จ.ยโสธร ซึ่งบ้านที่เอาของลงนั้น มีญาติที่เป็นเด็กนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 2 จำนวน 1 คน ที่มาเรียนทุกวัน

 

ขณะทาง รร.ได้ประสานงานกับ อสม. ผู้ใหญ่บ้าน และ ผอ.รพ.สต.บ้านน้ำท่วม ประเมินสถานการณ์แล้ว เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดและให้นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรเกิดความปลอดภัย เกิดความสบายใจ

 

จึงได้แจ้งให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบว่าโรงเรียน จะปรับเปลี่ยนการเรียนจาก On-site เป็น On-hand ตั้งแต่วัน 22 มิถุนายน 2564 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564