ตำรวจช่วยชาวนาเก็บข้าวขึ้นยุ้งรอราคา


วันนี้ (12 พ.ย. 64) พ.ต.อ.เทพพิทักษ์  แสงกล้า ผกก.สภ.เมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วยนักเรียนนายสิบฝึกงาน ศูนย์ฝึกอบรมนักเรียนนายสิบภาค 3 ร่วมทำกิจกรรมจิตรอาสาให้ชุมชนในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตนาข้าว ช่วยเหลือชาวบ้านตามวิถีของชุมชนชาวอิสาน เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับชุมชน รู้จักเสียสละและสามัคคี ทำให้ชุมชนให้โอกาสเห็นความตั้งใจจริงและพร้อมจะให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม 

ตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้มาตรการควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิชโคโรน่า  ( covid-19 ) ณ. สถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ ( สภ.ย่อยชุมชนยั่งยืนบ้านบก ) ม. 3 ต.โพนข่า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ