ศรีสะเกษเฟ้นหาจุดเด่นด้านการท่องเที่ยว เตรียมรับเปิดประเทศ


สภาวัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ หารือผู้ประกอบการท่องเที่ยวเฟ้นหาจุดเด่นของจังหวัด ส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวกระจายรายได้สู่ชุมชน

นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ ได้หารือร่วมกับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เฟ้นหาจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวของ จ.ศรีสะเกษ โดยได้ร่วมวิเคราะห์อัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัด และสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว นำรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

ประธานสภาวัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า จ.ศรีสะเกษ เป็นดินแดนมหัศจรรย์ เพราะว่าเรามีวัฒนธรรมที่โดดเด่นถึง 4 เผ่า (เขมร ส่วย ลาว เยอ) มีเส้นทางอารยธรรมขอมโบราณ เป็นแห่งเดี่ยวในโลกที่มีต้นลำดวนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกว่า 5 หมื่นต้น มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปี ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ จ.ศรีสะเกษ หยุดชะงักในภาคเศรษฐกิจ

โดยในวันที่ 1 พ.ย. นี้ รัฐบาลเตรียมเปิดประเทศ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการทํามาหากินของประชาชนนในภาคการท่องเที่ยว และภาคธุรกิจอื่น อีกมากมายที่เกี่ยวข้อง สภาวัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ ก็มี “ตลาดวัฒนธรรม” (ถนนคนเดินวันเสาร์) ซึ่งจะทำการเปิดในวันที่ 6 พ.ย. นี้ ทำให้ประชาชนในพื้นที่กลับมามีรายได้อีกครั้ง