ศรีสะเกษรับสมัคร ส.ส.วันแรกคึกคัก เพื่อไทย-ภูมิใจไทย มั่นใจกวาดได้ทั้งจังหวัด 

ศรีสะเกษรับสมัคร ส.ส.วันแรกคึกคัก เพื่อไทย-ภูมิใจไทย มั่นใจกวาดได้ทั้งจังหวัด 

ศรีสะเกษรับสมัคร ส.ส.วันแรกคึกคักเพื่อไทยมั่นใจแลนด์สไลด์ทั้ง 9 เขต ขณะที่พรรคภูมิใจไทยคาดว่าจะได้ ส.ส.ทั้งจังหวัดเช่นกัน 

  

เมื่อเวลา 07.15  น. วันที่ 3 เม.ย. 2566  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่ห้องประชุมอาคารศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 – 9 รับสมัครระหว่างวันที่ 3 – 7 เม.ย.2566 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.  

โดยวันนี้ซึ่งเป็นวันรับสมัครรับเลือกตั้งวันแรก  ปรากฏว่า ได้มีบรรดาว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.จากพรรคการเมืองต่างๆ เช่น นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ ว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 3 พรรคเพื่อไทย นายอมรเทพ  สมหมาย ว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 5 พรรคเพื่อไทย นายสิริพงศ์  อังคสกุลเกียรติ เขต 1 พรรคภูมิใจไทย

นายธีรวัฒน์  คำศรี เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์  ดร.วิลดา  อินฉัตร เขต 7 พรรคเพื่อไทย ดร.ฤทธา  นันทพันธ์ เขต 9 พรรคพลังประชารัฐ นายเกียรติศักดิ์  ธรรมบุตร เขต 4 พรรคพลังประชารัฐ นายปวีณ  แซ่จึง เขต 9 พรรคภูมิใจไทย  นายวีระพล  จิตสัมฤทธิ์ เขต 6 พรรคเพื่อไทย นายธเนศ  เครือรัตน์ เขต 1 พรรคเพื่อไทย นายสุรชาติ  ชาญประดิษฐ์ เขต 2 พรรคเพื่อไทย  นายธีระ  ไตรสรณกุล เขต 5 พรรคภูมิใจไทย  ดร.อภิชา  ระยับศรี  เขต 7  พรรคพลังประรัฐ พากันมารอสมัครรับเลือกตั้งกันอย่างคึกคักมาก  ซึ่งบรรดาว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนต่างมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความพร้อมที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งกันอย่างเต็มที่ 

นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ ว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งศรีสะเกษ เขต 3 พรรคเพื่อไทย ในฐานะหัวหน้ากลุ่มเพื่อไทย จ.ศรีสะเกษ  กล่าวว่า ในวันนี้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ศรีสะเกษสังกัดพรรคเพื่อไทย จะมาสมัครรับเลือกตั้งจำนวน 7 เขต โดยตนจะมาสมัครรับเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ 3 ในวันที่ 4 เม.ย.66 และนายประวิทย์  จารุรัชกุล เขต 8  พรรคเพื่อไทย จะมาสมัครรับเลือกตั้งในวันที่ 5 เม.ย. 66 ก็จะครบทั้ง 9 เขตเลือกตั้ง  ซึ่งพรรคเพื่อไทยได้จับมือกันออกตระเวนหาเสียงในเขตพื้นที่ จ.ศรีสะเกษทั้ง 9 เขตเลือกตั้ง    

โดยนำเอานโยบายของพรรคเพื่อไทยไปปราศรัยให้ประชาชนได้รับทราบ ซึ่งตนมั่นใจว่า พรรคเพื่อไทยจะสามารถแลนด์สไลด์ได้ ส.ส.ทั้ง 9 เขตเลือกตั้งอย่างแน่นอน ขอให้ประชาชนชาวศรีสะเกษ ให้การสนับสนุนพรรคเพื่อไทยและเลือกผู้สมัคร ส.ส.พรรคเพื่อไทยศรีสะเกษทุกคนด้วย เพื่อที่จะได้เข้าไปจัดตั้งรัฐบาลบริหารประเทศให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นกว่าเดิมต่อไป 

นายสิริพงศ์  อังคสกุลเกียรติ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 1 พรรคภูมิใจไทย  แกนนำพรรคภูมิใจไทยศรีสะเกษ  กล่าวว่า ขณะนี้ผู้สมัคร ส.ส.พรรคภูมิใจไทยทุกคนของ จ.ศรีสะเกษ ออกหาเสียงพบปะกับประชาชนครบทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอแล้ว โดยได้นำเอานโยบายของพรรคภูมิใจไทยไปชี้แจงให้ประชาชนชาวศรีสะเกษได้รับทราบว่า พรรคภูมิใจไทย พูดแล้วทำ   นำเอานโยบายที่กำหนดไปทำเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและเพื่อพัฒนาความเจริญให้กับประเทศชาติมาแล้วอย่างต่อเนื่อง   

 

สำหรับขั้นตอนต่อไป ผู้สมัคร ส.ส.พรรคภูมิใจไทยทุกคนจะต้องนำเอาหมายเลขประจำตัวผู้สมัครไปประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายใหม่ที่จะทำเพื่อความเจริญของประเทศชาติ ตนมั่นใจว่า พรรคภูมิใจไทยจะได้ ส.ส.ทั้ง 9 เลือกตั้งของ จ.ศรีสะเกษ  จึงขอให้ประชาชนชาวศรีสะเกษ เลือกผู้สมัคร  ส.ส.พรรคภูมิใจไทย และเลือกพรรคภูมิใจไทยไปเป็นรัฐบาลบริหารประเทศเพื่อจะได้นำนโยบายของพรรคภูมิใจไทยไปพัฒนาประเทศชาติให้เจริญมากกว่าเดิมต่อไป