ศรีสะเกษ มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ “แม่ตัวอย่าง”

ศิลปวัฒนธรรม

สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่าง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565


วันนี้ (7 ส.ค. 65) ที่วัดมหาพุทธราราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ พระราชกิตติรังษี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายนพ พงศ์ผลาดิศัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่าง ประจำปี 2565 โดยมีนายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอ ทั้ง 22 อำเภอ ร่วมในพิธี

นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ สภาวัฒนธรรมอำเภอ และภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม ได้พิจารณาคัดเลือกยกย่องและเชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่าง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ สภาวัฒนธรรมอำเภอ และภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม ได้พิจารณาคัดเลือกยกย่องและเชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่าง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565