“ในหลวง” พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ รพ.ศรีสะเกษ


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลศรีสะเกษเพื่อใช้ตรวจรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


วันนี้ (18 มิ.ย.63) ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ประกอบพิธีรับมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทานเบื้องหน้า พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อรับมือสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด – 19 สำหรับเครื่องมือแพทย์พระราชทาน เป็นเครื่องช่วยหายใจ ยี่ห้อ Bennett รุ่น 840 พร้อมอุปกรณ์ใช้งานจำนวน 1 เครื่อง

สำหรับเครื่องมือแพทย์พระราชทานแก่โรงพยาบาลศรีสะเกษดังกล่าว เป็นเครื่องมือแพทย์เพื่อใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ผู้ป่วยวิกฤต และ ผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องทำการรักษาอย่างเร่งด่วน ยังความปลาบปลื้มปิติ และ ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ 

โรงพยาบาลศรีสะเกษ จะได้นำเครื่องมือแพทย์พระราชทานในครั้งนี้ นำไปใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด – 19 หรือ ผู้ป่วยวิกฤติอย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป