ในหลวง พระราชทานผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยหนาว จ.ศรีสะเกษ


มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรประสบภัยหนาวในพื้นที่ 6 อำเภอของจังหวัดศรีสะเกษรวม 2,500 ชุด      

 

วันนี้(12 ม.ค.64)  ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวมอบให้กับประชาชนผู้ประสบภาวะอากาศหนาวเย็นในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน  2,500.-  ผืน

 

โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

เพื่อมอบแก่นายอำเภอ จำนวน  6  อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอกันทรลักษ์ จำนวน 800 ผืน  , อำเภอขุขันธ์  อำเภอขุนหาญ อำเภอละ 400 ผืน อำเภอภูสิงห์ อำเภอไพรบึง แ ละอำ เภอศรีรัตนะ อำเภอละ   300 ผืน

 

พร้อม พระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9  พระบรมฉายาลักษณ์คู่ของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี รวมจำนวน 2,500 ชุด ก่อนนำไปส่งมอบแก่ประชาชนในแต่พื้นที่ต่อไป 

 

ขณะเดียวกัน ได้มอบผ้าห่มกันหนาวแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ด้วย จำนวน 100 คน  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกร ที่ได้รับความ เดือดร้อนจากสภาวะอากาศที่หนาวเย็นในครั้งนี้ 

 

ปี 2563  จังหวัดศรีสะเกษ  มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภาวะอากาศหนาวเย็น จำนวน  167,701.-ครัวเรือน 208,332.- คน  ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ  1 0 6 , 4 1 3 .-  คน เด็กไร้ผู้อุปการะ  3,218.-  คน  คนพิการทุพพลภาพ 27,112.-  คน ผู้มีรายได้น้อย 33,280.-  คน และ ผู้ประสบความเดือดร้อน 53,970 คน

 

เบื้องต้นจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมกับส่วนราชการ  เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ  มูลนิธิภาคเอกชน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มอบผ้าห่มกันหนาวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน