เร่งฉีดวัคซีนเข็ม 3 บูสเตอร์ประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่


วันนี้ (1 ต.ค.64) ที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าพร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่ดูแลติดตามการปฏิบัติหน้าที่พื้นที่เสี่ยง และ ปฏิบัติการเชิงรุกในการติดตามตรวจสอบผู้ป่วยผู้ติดเชื้อโควิด 19 เชิงรุกได้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 เอสตร้าเซเนก้า เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19 ให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 70 ซึ่งจะทำให้ระบบเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยวได้ฟื้นคืนสภาพดังเดิมอีกครั้งหนึ่ง
 
โดยยอดผู้ป่วยการระบาดระลอก เมษายน 2564 ข้อมูล ณ 1 ตุลาคม 2564 จังหวัดศรีสะเกษ มีผู้ป่วยสะสม 14,896.- ราย พบผู้ป่วยรายใหม่ 57 ราย รักษาหาย 76 ราย คงรักษาอยู่ 572 ราย เสียชีวิตสะสม 73 ราย ขณะที่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด กลับภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ สูงถึง 79,109.- ราย อยู่ระหว่างกักตัว 14 วัน 4,442.-กักตัวครบ 14 วันแล้ว 65,178.- ราย
 
ข้อมูลสำคัญในขณะนี้พบว่า ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่จะเป็นคนในพื้นที่มากกว่านอกพื้นที่ คิดเป็นอัตราส่วน 70/30 จังหวัดศรีสะเกษจึงเร่งรณรงค์สร้างการรับรู้การป้องกันโรคโควิด 19 ทั้งในกลุ่มที่ยังไม่ได้รับรับวัคซีนหรือ แม้จะรับวัคซีนแล้วก็ตาม คงต้องยึดมาตรการสาธารณสุขภายใต้แนวทาง D – M – H –T – T- A อย่างเข้มข้นในทุกพื้นที่ และ ห้ามจัดกิจกรรมที่รวมผู้คนเป็นหมู่มากด้วย
 
สำหรับยอดผู้รับวัคซีนสะสมทั้งหมด 632,687.- โดส แยกเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 392,656.- ราย เข็มที่ 2 จำนวน230,770.- ราย และ เข็มที่ 3 จำนวน 9,261.- ราย ซึ่งต่อจากนี้จังหวัดศรีสะเกษจะเร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่อยู่ในภาคธุรกิจบริการตลอดจนพ่อค้าแม่ค้า ลงทะเบียนผ่านแอพหมอพร้อมเพื่อรับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19 ให้เป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ 70 ให้เร็วที่สุดต่อไป