เช็คอินกินฟรี “กัญชากัญชง” งานปีใหม่สี่เผ่าไทย

เช็คอินกินฟรี “กัญชากัญชง” งานปีใหม่สี่เผ่าไทย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โชว์คลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการการแพทย์แผนไทยพร้อมเช็คอินกินฟรีกัญชากัญชงก็ดีที่ศรีสะเกษ ภายในงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี2565

วันนี้ (29 ..64) ที่บริเวณบู๊ทลำดับที่ 40 ภายในงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมภาคเอกชน เข้าเยี่ยมคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ การแพทย์แผนไทย แหล่งปลูกกัญชา กัญชง และ การแปรรูปเมนูสาธิตพร้อมประชาสัมพันธ์ เช็คอินกินฟรี แค่ใส่ #กัญชากัญชงก็ดีที่ศรีสะเกษ แน่นอน

ด้านนายแพทย์ทนง  วีระแสงพงษ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า นโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมให้นำกัญชามาใช้ทางการแพทย์  เพื่อเพิ่มทางเลือกในการรักษาและเข้าถึงบริการกัญชาทางการแพทย์อย่างเหมาะสมและปลอดภัยต่อการรักษาผู้ป่วย พร้อมสนับสนุนแหล่งปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์กัญชาที่ได้มาตรฐาน

โดยโรงพยาบาลทุกอำเภอทั้ง 22 อำเภอเปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แล้ว อีกทั้งโรงพยาบาลเอกชนอีก 1  แห่ง ขณะเดียวกัน มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอีก 16 แห่ง ใน 9 อำเภอได้แก่ อำเภอ กันทรลักษ์ ขุขันธ์ อุทุมพรพิสัย ราศีไศล ภูสิงห์ โนนคูณ เมืองจันทร์ วังหิน เบญจลักษ์

สำหรับสถานที่ที่อนุญาตปลูกกัญชามี 3 แห่ง ใน 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองจันทร์และอุทุมพรพิสัยสถานที่ที่ได้รับอนุญาตปลูกกัญชง 10 แห่ง ใน 6 อำเภอ ได้แก่ เมืองศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย ราษีไศล ศิลาลาด โพธิ์ศรีสุวรรณ และ กันทรารมย์

วันนี้ ได้มีการจัดแสดงและให้ความรู้ด้านการให้บริการกัญชา กัญชงอย่างครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ พร้อมสาธิตเมนูจากกัญชา เมนูเครื่องดื่มผสมกัญชา ขนมผสมกัญชา ผู้สนใจเข้าร่วมบู๊ทจะได้ชมและชิมฟรี โดยสามารถเช็คอินกินฟรี แค่ใส่ #กัญชากัญชงก็ดีที่ศรีสะเกษ ตลอดการจัดงาน ../