เกษตรกรโอด หอมแดงราคาตก เหลือ กก.ละ 5 บาท


เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ ราคาหอมแดงที่ตกต่ำ ขณะนี้เหลือเพียงกิโลกรัมละ 5 บาทเท่านั้น ทำให้ต้องประสบภาวะขาดทุน

ที่ทุ่งนา บ้านส้มป่อย หมู่ 15 ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เกษตรกรกำลังช่วยกันเก็บผลผลิตหอมแดงที่ปลูกไว้ แต่ขณะนี้ราคาหอมแดงกลับตกต่ำ และยังหาพ่อค้าเข้ามารับซื้อได้ยากอีกด้วย เนื่องจากพ่อค้าที่รับซื้อหอมแดงไปเก็บไว้แล้วขายไม่ออก และไม่มีที่เก็บ จึงไม่มารับซื้อจากชาวสวน

นางวรัญญา โพธิวัฒน์ เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง กล่าวว่า ตนได้ปลูกหอมแดงไว้ทั้งหมด 7 ไร่ ต้นทุนในการปลูกทั้งค่าพันธุ์ ค่าปุ๋ย ค่าแรงงานประมาณ 1 แสนกว่าบาท ทุกปีจะได้ผลผลิตไร่ละประมาณ 5 ตัน หรือ 5,000 กิโลกรัม ปีที่ผ่านมา ขายได้ราคากิโลกรัมละ 10 บาท ได้เงินประมาณ 350,000 บาท ก็พอมีกำไรเหลือบ้าง

แต่ในปีนี้ต้นหอมไม่งาม หัวเล็ก เนื่องจากสภาพอากาศไม่ดี อากาศไม่เย็น น้ำหนักจะได้น้อย แล้วยังมาราคาตกอีก ช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้วจนถึงต้นเดือนมกราคมปีนี้ ราคาหอมแดงอยู่ที่กิโลกรัมละ 10 กว่าบาท ขณะที่ราคาหอมแดงลดลงเรื่อย ๆ จนขณะนี้ราคาตกลงมา เหลือกิโลกรัมละ 5 บาท ทำให้ตนเองต้องประสบภาวะขาดทุน จึงอยากจะขอให้รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรด้วย