อบจ.ศรีสะเกษ มอบตู้ความดันอากาศบวกปกป้องแพทย์-พยาบาล


องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษมอบตู้ Positive Pressure ให้ 3 โรงพยาบาลของจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโควิด-19  ของบุคลากรทางการแพทย์ขณะปฏิบัติหน้าที่     

วันนี้ (30 เม.ย.64) นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับมอบตู้ Positive Pressure หรือ ตู้ความดันอากาศบวก จำนวน 3 เครื่อง จากนายวิชิต  ไตรสรณกุล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมผู้แทน SCG CPAC และ บริษัท คูย่งฮวด (1995) เพื่อส่งมอบแก่โรงพยาบาล จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลศรีสะเกษ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ และโรงพยาบาลห้วยทับทัน ซึ่งเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของบุคลากรทางการแพทย์ขณะปฏิบัติหน้าที่คัดกรองประชาชนที่มาใช้บริการในการตรวจรักษา          

ขณะนี้จังหวัดศรีสะเกษ พบผู้ติดเชื้อทั้งหมด 162 ราย ใน 17 อำเภอ  รักษาหายแล้ว 22 ราย คงพักรักษาต่อ 140 คน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สัมผัสกับกลุ่มติดเชื้อก่อนหน้านี้ที่ตรวจพบเชื้อ หรือ เป็นคลัสเตอร์เดิม ในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอกันทรารมย์ อำเภอน้ำเกลี้ยง และ อำเภอกันทรลักษ์     

โดยล่าสุดพบผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่อำเภอศิลาลาด  9 คน เป็นคลัสเตอร์ที่ 16  ส่วนใหญ่พบผู้ติดเชื้อในหมู่บ้านชุมชน หรือ เครือญาติ และได้เข้าทำการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลราษีไศลแล้ว 

ตู้ความดันอากาศบวก หรือ Positive Pressure  จึงนับว่าจำเป็นอย่างยิ่งในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ของบุคลากรทางการแพทย์  ขณะทำการคัดกรองประชาชนที่เข้ามาตรวจรักษา ภายในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในขณะนี้อย่างมาก