หนาวนี้ที่ “ศรีสะเกษ” เปิดเมืองฉลอง 239 ปี

หนาวนี้ที่ “ศรีสะเกษ” เปิดเมืองฉลอง 239 ปี

วันนี้ (21 ต.ค.64) นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ประสานภาคีเครือข่ายภาคเอกชนเตรียมพร้อมจัดงานเฉลิมฉลอง 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยการร่วมจัดพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การปฏิบัติธรรม และ ทำบุญตักบาตร ภายใต้ชื่องาน “ หนาวนี้ศรีสะเกษ พร้อมสู่ขวัญบ้าน บายศรีเมือง รุ่งเรือง 239 ปี ” ระหว่างวันที่ 18 – 21 พฤศจิกายน 2564  เพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกภูมิปัญญาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม สู่การกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก  พร้อมสร้างรายได้กระจายสู่ชุมชนคน 4  เผ่าทั้ง 22 อำเภอ 

โปรแกรมสำคัญ “ หนาวนี้ศรีสะเกษ พร้อมสู่ขวัญบ้าน บายศรีเมือง รุ่งเรือง 239 ปี ” ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564  กิจกรรมนุ่งผ้าไทยร่วมใส่บาตรเพื่อความสิริมงคล , วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 จัดแข่งขันกีฬาพายเรือแบบยืนกลางน้ำ หรือ กีฬา Sup Board , วันที่  1 ธันวาคม 2564  เปิดผามออีแดง สัมผัสทะเลหมอกยามเช้า รับแสงแดดพร้อมกัน 3 แผ่นดิน และ วันที่ 19 ธันวาคม 2564 เปิดมหกรรมวิ่งกะบาลกะไบ Sisaket Rum               

ขณะที่บรรยากาศการจัดงานของค่ำคืนวันที่ 19 ธันวาคม 2564 และ เป็นวันลอยกระทงด้วยนั้น  จังหวัดศรีสะเกษและภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ต่างจะพร้อมใจปฏิบัติธรรมในคืนวันเดือนเพ็ญ 15 ค่ำเดือน 12  กับบรรยากาศอาบด้วยแสงจันทร์ อิ่มด้วยแสงธรรม เสริมสิริมงคลร่วมกัน