สุดอาลัย! เคลื่อนสรีระสังขาร ‘พระราชกิตติรังษี’ สู่วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

สุดอาลัย! เคลื่อนสรีระสังขาร ‘พระราชกิตติรังษี’ สู่วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม

สรีระสังขาร พระราชกิตติรังษี อดีตที่ปรึกษาภาค 10 เดินทางมาถึงพระอารามหลวงแล้ว ท่ามกลางความโศกเศร้าของคณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน ศิษยานุศิษย์

 

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. สรีระสังขารของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระราชกิตติรังษี (บุญทัน สันตจิตโต) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 อดีตเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ และอดีตเจ้าอาวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม  เดินทางมาถึงที่พระวิหารวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง ที่จัดเตรียมไว้เป็นที่ตั้งสรีระสังขาร พระราชกิตติรังษี โดยมีพระครูศรีมงคลปริยัติกิจ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ นำคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน ศิษยานุศิษย์ ร่วมพิธีกันอย่างหน้าตา

 

สืบเนื่องจาก โรงพยาบาลศรีสะเกษ โดยนายแพทย์ ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสเกษได้ออกประกาศว่า หลวงพ่อ พระราชกิตติรังษี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 อดีตเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ อดีตเจ้าอาวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ได้มรณภาพลงด้วยอาการสงบ

 

ข้อความในประกาศว่า วันที่ 6 ตุลาคม 2565 พระราชกิตติรังษี เข้ารักษาครั้งแรกที่หอผู้ป่วยหนัก (ไอซียู) โรงพยาบาลศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 ด้วยอาการหน้ามืด วิงเวียน ความดันโลหิตต่ำ มีภาวะช็อก จากการอาการติดเชื้อในกระแสโลหิต และ ปอดอักเสบ หลังเข้ารับการรักษาตัวในหอผู้ป่วยหนัก(ไอซียู)อาการยังทรุดตัวลง มีภาวะการหายใจล้มเหลว จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ให้ยากระตุ้นความดันโลหิตในระดับที่สูงและใช้เครื่องช่วยพยุงหัวใจ ความดันโลหิตไม่คงที่ ออกซิเจนในเลือดต่ำ คณะแพทย์ได้ให้การดูแลอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง ได้ทำการบำบัดทดแทนไตอย่างต่อเนื่อง แต่อาการท่านยังไม่ดีขึ้น จนกระทั่งเวลา 16.10 น. ของวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ท่านได้มรณภาพโดยสงบ สร้างความเศร้าโศกเสียใจในคณะศิษยานุศิษย์เป็นอย่างยิ่ง

 

สำหรับประวัติโดยย่อของ พระราชกิตติรังษี (บุญทัน สนฺตจิตฺโต) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 และอดีตเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ ท่านเกิดเมื่อวันที่ 23 พ.ค.2484 สิริอายุ 81 ปี พรรษา 60 สังกัดมหานิกาย วุฒิการศึกษา นักธรรมชั้นเอก, พธ.ด.(กิตติ์) ทางด้านสมณศักดิ์ พ.ศ. 2513 เป็น พระสมุห์ พ.ศ. 2519 เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ที่ พระครูสันติคุณาภรณ์ พ.ศ. 2527 เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม พ.ศ. 2537 เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสุนทรพุทธิธาดา

 

ด้าน นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า กำหนดการในวันนี้หลังเคลื่อนสรีระสังขารหลวงพ่อ พระราชกิตติรังษี อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 แล้วจะมีการสรงน้ำขอขมา โดย พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ นำคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อม ส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน ศิษยานุศิษย์ ร่วมสรงน้ำศพขอขมา ก่อนที่ในเวลา 16.00 น. จะมีการประกอบพิธีอัญเชิญ น้ำหลวงสรงศพ ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 10 ได้ทรงโปรเกล้าพระราชทาน น้ำหลวงสรงศพ แก่ พระราชกิตติรังษี

 

ก่อนที่ในเวลา 19.00 น. จะมีพิธีสวดพระอภิธรรม ซึ่งพิธีสวดพระอภิธรรม มีตั้งแต่ 8-19 ตุลาคม 2565 เวลา 19.00 น. ส่วนกำหนดการอื่น วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. จะมีพิธีทำบุญสัตตมวาร (ทำบุญควบ 7 วัน) วันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. จะมีพิธีทำบุญปัณณรสมวาร (ทำบุญควบ 15 วัน) ส่วนกำหนดการพระราชทานเพลิงศพ ตอนนี้ยังไม่มีกำหนดการ เนื่องจากต้องประชุม ประเมิน ความเหมาะกับทุกภาคส่วนก่อน ถึงจะกำหนดวันเวลาที่ชัดเจนได้