สหกรณ์ศรีสะเกษร่วมทำความสะอาดโบราณสถาน เฉลิมพระเกียรติ “พระพันปีหลวง”


สหกรณ์ศรีสะเกษ ร่วมทำความสะอาดโบราณสถาน เฉลิมพระเกียรติ “พระพันปีหลวง”

 

วันนี้ (3 ส.ค. 65) นายภานุพงศ์ แสงคำ สหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไทย ร่วมใจทำดี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

 

โดยร่วมกันทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบวัดปราสาทสระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย ให้ดูสะอาด ร่มรื่น เหมาะแก่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน

 

นายภานุพงศ์ กล่าวว่า ทั้งนี้ เพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงฟื้นฟูและส่งเสริมอาชีพให้ราษฎรมีรายได้เสริม รวมทั้งน้อมนำพระราชเสาวนีย์มาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อปลูกจิตสำนึก การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และยังเป็นการแสดงพลังของขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร