สมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานไทยปันน้ำใจ ลงพื้นที่มอบทุน-อุปกรณ์การศึกษาใน จ.ศรีสะเกษ

สมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานไทยปันน้ำใจ ลงพื้นที่มอบทุน-อุปกรณ์การศึกษาใน จ.ศรีสะเกษ

วันนี้ (17 มิ.ย.65) ที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และนายวิทยา วิรารัตน์ นายกสมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานไทย ได้ร่วมมอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์เครื่องเขียน วัสดุสื่อการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนและโรงเรียนที่ขาดแคลน ตามโครงการ “ พัฒนาการศึกษา ปันน้ำใจสู่โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา 4 เขต ในจังหวัดศรีสะเกษ” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา จำนวน 53 โรงเรียน

นายวิทยา วิรารัตน์ นายกสมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานไทย กล่าวว่า การมอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์เครื่องเขียน วัสดุสื่อการเรียนการสอนในครั้งนี้ คณะกรรมการสมาคมจะพิจารณาจากโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1-เขต 4 โดยมอบเงินทุนการศึกษาให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จำนวน 23 ทุน ,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2-เขต 4 เขตละ 10 ทุน รวมจำนวน 30 โรงเรียน โรงเรียนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 260,000 บาท

ขณะเดียวกันได้มอบอุปกรณ์เครื่องเขียน วัสดุการเรียนการสอนให้นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จำนวน 1,000 ชุด, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 – เขต 4 เขตพื้นที่ละ 500 ชุด รวม 2,500 ชุด เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้แก่ลูกหลานที่จะเป็นพลังสำคัญของชาติในอนาคตต่อไป