สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผนึกพลังภาคีเครือข่าย 14 องค์กร มอบเจลแอลกอฮอล์แจกจ่ายทุกหลังคาเรือน


สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผนึกพลังภาคีเครือข่าย 14 องค์กรจัดมอบเจลแอลกอฮอล์ 100แกลลอนหนุนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษนำไปแจกจ่ายประชาชนทุกหลังเรือนโดยให้ รพ.สต.เป็นศูนย์กลาง          

วันนี้ (20 พ.ค.63) ที่บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ  นายวิทยา  วิรารัตน์  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้นำภาคีเครือข่ายภาคเอกชน 14 องค์กร ร่วมกันมอบเจลแอลกอฮอล์ 100 แกลลอน จำนวน 500 ลิตร ให้แก่นายวัฒนา พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้นำไปแจกจ่ายประชาชนทุกหลังเรือน โดยให้ รพ.สต. เป็นศูนย์กลางในแจกจ่ายหรือบริการ          

นายวิทยา  วิรารัตน์  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า เพื่อสนับสนุนภารกิจการแก้ปัญหาโรคโควิด 19 ของจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้ผนึกกำลังภาคธุรกิจเอกชน 14 องค์กร มอบเจลแอลกอฮอล์ 100 แกลลอน จำนวน 500 ลิตร มูลค่าประมาณ 50,000.- บาท หนุนให้จังหวัดได้นำไปแบ่งแจกจ่ายให้ครบทุกครัวเรือน  เพราะตอนนี้รัฐบาลและจังหวัดได้ผ่อนปรนตามมาตรการในระยะที่ 2 แล้ว แต่การ์ดต้องไม่ตก  การป้องกันถือว่าสำคัญมาก            

ด้านนายวัฒนา พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณพลังภาคธุรกิจเอกชนทั้ง 14 องค์กร ที่ได้สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์ในครั้งนี้ 500 ลิตร ซึ่งทางจังหวัดศรีสะเกษจะได้นำไปแจกจ่ายให้ครบทุกหลังเรือน โดยให้ รพ.สต. เป็นศูนย์กลางในแจกจ่ายหรือบริการ พร้อมทั้งให้ อสม.ได้รวบรวมขวดเจลสเปรย์ หรือ แอลลกอฮอล์สเปรย์ นำไปเติมและแจกจ่ายแก่ประชาชน

ทั้งนี้ เพื่อความไม่ประมาทในการป้องกันการแพร่เชื้อโรคโควิด 19 เพราะขณะนี้ห้างสรรพสินค้าต่างเปิดให้บริการแล้ว ตลอดจน กิจกรรมต่างๆได้ผ่อนคลายแล้ว ผู้คนต่างเริ่มใกล้ชิดกันมากขึ้น  การป้องกันนับว่าสำคัญมาก หรือ การ์ดต้องไม่ตกนั่นเอง