ศรีสะเกษ 7 อันตราย เทศกาลสงกรานต์ เสียชีวิต 5 ราย เจ็บ 15 คน


วันนี้ (17 เม.ย. 64) ที่ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ศรีสะเกษ โดยนายวัฒนา  พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 10-16 เม.ย. 64 “ สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด “

จังหวัดศรีสะเกษ เกิดอุบัติเหตุ 17 ครั้ง บาดเจ็บ 15 เสียชีวิต  5 ราย  เกิดอุบัติเหตุ รวม 11 อำเภอ สาเหตุและพฤติกรรมเสี่ยง ได้แก่ ไม่สวมหมวกนิรภัย เมาสุรา ขับรถเร็วเกินกำหนด และตัดหน้ากระชั้นชิด ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถมอเตอร์ไซด์ ถนนที่เกิดอุบัติเหตุ เป็นถนนใน อบต. หมู่บ้าน และถนนกรมทางหลวง ผลการจับกุม 10 รสขม 10 ข้อหาหลัก จำนวน 12,902 ครั้ง