ศรีสะเกษ โบกี้ปันสุข หนึ่งเดี่ยวในโลก


ศรีสะเกษ เปิดโบกี้ปันสุขพร้อมรองรับน้ำใจคนศรีสะเกษช่วยเหลือกันจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้นำหัวหน้าส่วนราชการร่วมรับมอบสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคจากผู้แทนส่วนราชการและภาคธุรกิจเอกชน เพื่อนำเข้าโบกี้ปันสุขไว้ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนจากโรคโควิด 19 โดยจัดขึ้นที่สถานีรถไฟศรีสะเกษ

โบกี้ปันสุข ทางสถานีรถไฟศรีสะเกษได้ร่วมกับส่วนราชการและภาคเอกชน ระดมสรรพกำลังปรับเปลี่ยนโบกี้รถไฟเก่า มาตกแต่งให้เป็นโบกี้สุขใจโดยใช้เวลาเพียง 4 วัน โดยแบ่งเป็น 3 โบกี้ หรือ 3 ตอน โบกี้แรกจะเป็นจุดตรวจวัดอุณหภูมิ โบกี้ที่สองจะเป็นจุดรับสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นและโบกี้สุดท้ายจะเป็นจุดรองรับสินค้าไว้นำมาแจกจ่ายแก่ประชาชน

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า นับเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันที่ชาวศรีสะเกษได้ร่วมสร้างโบกี้ปันสุขและเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด 19 แม้ว่าจังหวัดศรีสะเกษจะไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด 19 มาแล้วกว่าเดือนครึ่ง แต่มาตรการต่างๆ ก็ต้องเข้มข้นต่อไป “ การ์ดต้องไม่ตก ”

อย่างวันแรกที่เปิดเป็นทางการ ต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิและใช้เจลล้างมือทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มารับสิ่งของ โดยจัดเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรกเวลา 11.00-13.00 น. และ ช่วงที่ 2 เวลา 15.00 -17.00 น. คาดว่าจะรองรับประชาชนจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวอีกว่า ส่วนผู้พิการหรือผู้ป่วยติดเตียง ถือว่าเป็นอีกกลุ่มที่ประสบความเดือดร้อนด้วย สิ่งของต่างๆ ในโบกี้ปันสุขก็มีการปั่นจักรยานนำไปมอบให้ถึงบ้านด้วย เรียกว่าเป็นความสุขและการต่อยอดโบกี้ปันพร้อมปั่นสุขไปมอบสิ่งของต่างๆ ถึงบ้านด้วย