ศรีสะเกษ แปลงโรงแรมเป็นโรงพยาบาล รองรับผู้ป่วยโควิดพักฟื้น

ศรีสะเกษ แปลงโรงแรมเป็นโรงพยาบาล รองรับผู้ป่วยโควิดพักฟื้น

วันนี้ (17 เม.ย. 64) นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นพ.ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นพ.ชลวิทย์ หลาวทอง ผอ.รพ.ศรีสะเกษ และคณะ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม หรือ “Hospitel” ที่โรงแรมศรีพฤธาลัย ราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

 

นายวัฒนา กล่าวว่า “Hospitel” แห่งนี้จะเป็นกึ่งโรงพยาบาล กึ่งโรงแรม โดยกำหนดโซนห้องพักสำหรับผู้ป่วยไว้ที่บริเวณชั้น 5 และชั้น 6 จำนวนชั้นละ 15 ห้อง ห้องละ 2 เตียง รวม 60 เตียง และขยายเพิ่มเป็น 120 เตียง แบ่งชั้นที่พักชาย หญิง ชัดเจน โดยจะมีทีมแพทย์ พยาบาล ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นจุดรองรับป่วยที่มีการรักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ ที่มีอาการดีขึ้นเข้าพักฟื้นที่  Hospitel  ดังกล่าว