ศรีสะเกษ แปรสภาพตู้รถไฟเก่าเป็น”โบกี้ปันสุข”


เมื่อเร็วๆ นี้ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่สถานีรถไฟศรีสะเกษ เพื่อตรวจสภาพตู้โบกี้รถไฟเก่าที่ไม่ได้ใช้งาน ซึ่งมีสภาพทรุดโทรม เตรียมแปรสภาพมาใช้งานเป็นจุดศูนย์รวมในการรองรับน้ำใจของชาวศรีสะเกษ เพื่อแบ่งปันช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคโควิด-19 ผ่านโบกี้ปันสุข

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ได้ประสานนายสถานีรถไฟศรีสะเกษ ร่วมกับทางเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ช่วยจัดเตรียมพื้นที่บริเวณโบกี้รถไฟเก่าที่ไม่ได้ใช้งาน ที่มีสภาพทรุดโทรม ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม 

ที่สำคัญ จะใช้ตู้โบกี้รถไฟเก่าที่ไม่ได้ใช้งาน มาแปรสภาพเป็นจุดศูนย์รวมรองรับน้ำใจของชาวศรีสะเกษ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคโควิด-19 ในลักษณะเหมือนตู้ปันสุข แต่จุดแห่งนี้จะเรียกว่า”โบกี้ปันสุขเพื่อคนเมืองศรี”

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้ร่วมนำอาหาร และข้าวของเครื่องใช้มาร่วมบริจาคผ่านโบกี้ปันสุขเพื่อคนเมืองศรี เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของคนศรีสะเกษด้วยกัน พร้อมประกาศให้สาธารณชนได้รับทราบ คนศรีสะเกษ เมืองทุเรียนภูเขาไฟ ต่างมีน้ำใจ รักกลมเกลียว ไม่ทอดทิ้งกัน