ศรีสะเกษ เร่งฉีดวัคชีนหมู่บ้านล๊อกดาวน์


ประชาชนออกจากหมูบ้านไม่ได้ ทีมแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ เชิงรุกฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้ถึงบ้าน 

 

นายแพทย์ธนา คลองงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ตนได้มอบหมายให้ พญ.สุภาพร บุญเติม ร่วมกับทีมสหวิชาชีพและหน่วยปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ ออกปฏิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีนโควิด(Sinovac) สำหรับประชาชน ณ หมู่บ้านที่ถูกคำสั่งล๊อกดาวน์ บ้านหลักด่าน ตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

 

โดยมีประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 120 คน มารับการฉีดวัคซีน105 คน คิดเป็นร้อยละ 87.5 ไม่ประสงค์ฉีดวัคซีน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 และได้รับวัคซีน Sinovac จำนวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 82.85 มีผู้ที่ไม่สามารถฉีดวัคซีนได้ จำนวน 18 ราย

 

เนื่องจากตรวจร่างกายไม่ผ่านเกณฑ์ ซึ่งทางรงพยบาลได้นัดตรวจประเมินร่างกายใหม่ในวันที่ 20 พ.ค. 64 พร้อมนัดฉีดวัคซีน ที่ รพ.ศิลาลาด ในส่วนของผู้รับริการฉีดวัคซีนในวันนี้จำนวน 87 คน พบอาการวิงเวียนศรีษะ จำนวน 1 คน ปัจจุบันหายเป็นปกติแล้ว

 

ขอบคุณ : เพจ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ